Biểu mẫu theo thông tư 133/2016 ngày 26 tháng 8 năm 2016
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
1 Thông tư 133-2016. mẫu số 11 – lđtl - bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 250
2 Thông tư 133-2016. mẫu số 10 – lđtl - bảng kê trích nộp các khoản theo lương 236
3 Thông tư 133-2016. mẫu số 09 – tt - bảng kê chi tiền 228
4 Thông tư 133-2016. mẫu số 09 – lđtl - biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 224
5 Thông tư 133-2016. mẫu số 08b – tt - bảng kiểm kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý 219
6 Thông tư 133-2016. mẫu số 08a – tt - bảng kiểm kê quỹ 217
7 Thông tư 133-2016. mẫu số 08 – lđtl - hợp đồng giao khoán 179
8 Thông tư 133-2016. mẫu số 07- lđtl - bảng thanh toán tiền thuê ngoài 176
9 Thông tư 133-2016. mẫu số 07 – vt - bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ 217
10 Thông tư 133-2016. mẫu số 07 – tt - bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý 205
11 Thông tư 133-2016. mẫu số 06- lđtl - bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 169
12 Thông tư 133-2016. mẫu số 06 – vt - bảng kê mua hàng 244
13 Thông tư 133-2016. mẫu số 06 – tt - biên lai thu tiền 240
14 Thông tư 133-2016. mẫu số 06 – tscđ - bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ 173
15 Thông tư 133-2016. mẫu số 05- lđtl - phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 134
16 Thông tư 133-2016. mẫu số 05 – vt - biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 224
17 Thông tư 133-2016. mẫu số 05 – tt - giấy đề nghị thanh toán 259
18 Thông tư 133-2016. mẫu số 05 – tscđ - biên bản kiểm kê tài sản cố định 212
19 Thông tư 133-2016. mẫu số 04-lđtl-giấy đi đường 156
20 Thông tư 133-2016. mẫu số 04 – vt - phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 201
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!