Đào Tạo Chuyên Đề
Dao tao tai chinh ke toan, thue tndn, thue tncn, thue gtgt, thue ,ttdb, ke toan chi phi,ke toan doanh thu

Phòng ngừa sai sót trong quyết toán thuế
Đào tạo chuyên đề

 

Nhằm nâng cao kiến thức, tối thiểu rủi ro thông qua thảo luận với các chuyên gia uy tín hàng đầu ngành Thuế - kế toán , kiểm toán và những người đã tham gia thanh kiểm tra quyết toán và kiểm toán, VAFT trân trọng giới thiệu khóa học PHÒNG NGỪA SAI SÓT TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ:

I> Nội dung :

- Hướng dẫn giải đáp vướng mắc thực hiện chính sách thuế mới theo các thông tư mới nhất của BTC . Nội dung chi tiết : Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào sẽ được tiến hành như thế nào? Việc hoàn thuế GTGT có thay đổi gì không? Những thay đổi về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Những quy định mới về thu nhập nộp thuế và thu nhập được miễn nộp thuế. Về các khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Cách xác định thu nhập chịu thuế, thuế suất. Những quy định mới về ưu đãi thuế: thuế suất, thời gian miễn, giảm thuế. Nhứng loại thu nhập nào sẽ bị chịu thuế thu nhập cá nhân. Các khoản giảm trừ cho chính đối tượng nộp thuế. Việc xác định người phụ thuộc, việc cấp mã số cá nhân.Kỹ năng vận dụng luật quản lý thuế trong doanh nghiệp, hệ thống những vướng mắc sai phạm thường gặp trong Quyết toán Thuế , …..

- Phát hiện và điều chỉnh các sai sót trong Quyết toán thuế TNDN ,TNCN,GTGT …, trong lập Báo cáo tài chính, sai sót trong ghi nhận doanh thu chi phí, ghi nhận tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn CSH, ghi nhận doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Phân biệt sự khác nhau trong ghi nhận doanh thu kế toán với doanh thu tính thuế TNDN. Phát hiện điều chỉnh sai sót trong các phần thanh kiểm tra chủ yếu: hàng tồn kho, TSCĐ, đầu tư tài chính ngắn hạn, lập dự phòng, chi phí trích trước, ngắn hạn, chi phí fải trả. Sai sót trong kế toán tiền, trong lựa chọn chế độ kế toán …..

II> Thời gian học : 2 - 4buổi (3h/1buổi)

III> Giảng viên: Là các chuyên gia uy tín, đã tham gia thanh kiểm tra kiểm toán, quyết toán từ Cục thuế Hà Nội, Cục Thuế HCM và Bộ Tài Chính và Cục Thuế các Tỉnh như :

- Ths Vũ Thị Toản: Nguyên Trưởng phòng Tuyên truyền Cục Thuế Hà Nội

- Ts Hà Thị Ngọc Hà: Vụ phó Vụ CĐKT - Bộ Tài Chính

- TS Trần Thị Lệ Nga: Trưởng phòng Tuyên truyền Cục Thuế Hồ Chí Minh

- Phạm Văn Hòa : Chuyên viên Cục Thuế Hồ Chí Minh

- TS.Hồ Thị Ngọc Hường: Trưởng phòng Tuyên truyền Cục Thuế Bình Dương

- ……


 

 

Phòng ngừa sai sót trong quyết toán thuế
 

ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN THUẾ

Học kế toán tại Hà Nội

Chương trình ưu đãi học phí lớp kế toán

Giảm chi phí học kế toán từ 5 - 50% khi đăng ký sớm, khi đăng ký nhiều lớp cùng lúc, khi đăng ký theo nhóm...

Lớp học chứng chỉ đại lý thuế

Đào tạo ôn thi đại lý thuế theo khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của Bộ Tài Chính

Lớp học phòng ngừa sai sót trong quyết toán thuế

Lớp học cập nhật thông tin kế toán thuế, trao đổi giải đáp thắc mắc tình huống quyết toán thuế theo các văn bản pháp quy mới nhất về kế toán và thuế.

Lớp học hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn học viên cách làm báo cáo tài chính, hoàn thiện và cách hiệu chỉnh các sai sót kế toán thuế theo các quy định kế toán và thuế hiện hành.

Khóa học tài chính dành cho nhà quản lý

Khóa học tài chính bao gồm các chuyên đề: Tổng quan về Tài chính, Hoạch định ngân sách vốn đầu tư, Đọc và phân tích báo cáo tài chính, Hệ thống đòn bẩy, Cổ tức và chính sách phân phối lợi nhuận. Các chuyên đề được trình bày sát thực tiễn quản lý tài chính, tiền tệ.

LỚP HỌC THEO TỪNG LOẠI THUẾ

Lớp học về thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn)

Học về luật thuế thu nhập cá nhân: Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế khác, Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú. Trao đổi giải đáp về thuế TNCN theo các quy định mới nhất.

Lớp học về thuế giá trị gia tăng

Đào tạo tất cả vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng: Thế nào là thuế GTGT? Cách tính thuế và kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ? Trao đổi giải đáp với học viên về nghiệp vụ vướng mắc.

Lớp học về thuế thu nhập doanh nghiệp

Lớp học cung cấp kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Đào tạo kế toán viên từ khái niệm ban đầu về thuế TNDN đến cách bóc tách chi phí được trừ và không được trừ, cách kê khai thuế TNDN tạm tính,... cùng các lưu ý khi quyết toán thuế TNDN theo các văn bản pháp quy mới nhất.

Lớp học hướng dẫn sử dụng hóa đơn chứng từ

Lớp học kế toán thực tế cho kế toán trong việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn chứng từ. Cung cấp cho kế toán viên thông tin về các mức xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn, hướng dẫn cách kiểm tra thanh tra hóa đơn, lập hóa đơn... theo các văn bản pháp quy mới nhất của nhà nước.

 

Học kế toán tại TPHCM

Chương trình ưu đãi học phí lớp kế toán

Giảm chi phí học kế toán từ 5 - 50% khi đăng ký sớm, khi đăng ký nhiều lớp cùng lúc, khi đăng ký theo nhóm...

Lớp học chứng chỉ đại lý thuế

Lớp bồi dưỡng ôn thi đại lý thuế theo khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của Bộ Tài Chính

Lớp học phòng ngừa sai sót trong quyết toán thuế

Lớp học cập nhật thông tin kế toán thuế, trao đổi giải đáp thắc mắc tình huống quyết toán thuế theo các văn bản pháp quy mới nhất về kế toán và thuế.

Lớp học hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn học viên cách làm báo cáo tài chính, hoàn thiện và cách hiệu chỉnh các sai sót kế toán thuế theo các quy định kế toán và thuế hiện hành.

Lớp học về luật lao động và luật bảo hiểm xã hội

Lớp học trang bị những kiến thức căn bản của Bộ Luật lao động: liên quan đến hợp đồng lao động, quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động; kỷ luật lao động, những quy định trình tự khi xử lý kỷ luật lao động; Các chế độ, quyền lợi của các chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc...

LỚP HỌC THEO TỪNG LOẠI THUẾ

Lớp học về thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn)

Học về luật thuế thu nhập cá nhân: Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế khác, Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú. Trao đổi giải đáp về thuế TNCN theo các quy định mới nhất.

Lớp học về thuế giá trị gia tăng

Đào tạo tất cả vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng: Thế nào là thuế GTGT? Cách tính thuế và kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ? Trao đổi giải đáp với học viên về nghiệp vụ vướng mắc.

Lớp học về thuế thu nhập doanh nghiệp

Lớp học cung cấp kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Đào tạo kế toán viên từ khái niệm ban đầu về thuế TNDN đến cách bóc tách chi phí được trừ và không được trừ, cách kê khai thuế TNDN tạm tính,... cùng các lưu ý khi quyết toán thuế TNDN theo các văn bản pháp quy mới nhất.

Lớp học hướng dẫn sử dụng hóa đơn chứng từ

Lớp học kế toán thực tế cho kế toán trong việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn chứng từ. Cung cấp cho kế toán viên thông tin về các mức xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn, hướng dẫn cách kiểm tra thanh tra hóa đơn, lập hóa đơn... theo các văn bản pháp quy mới nhất của nhà nước.

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!