Đào Tạo Kế Toán – Thuế

Dao tao ke toan thue, thuc hanh ke toan thue, hoc ke toan, đào tạo kế toán thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

TP.HCM - KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN-KẾ TOÁN THUẾ-KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 03 /2017

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ - KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI TPHCM

<Lịch khai giảng từ 01/03/2017 đến 31/03/2017>

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (TP.HCM)

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (HÀ NỘI)

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (HÀ ĐÔNG)

I> KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ TẠI TPHCM

ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN TẠI TPHCM:

- P 508, Lầu 5, Số 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM. (Xem bản đồ Địa Chỉ Học Kế Toán)

1> Lớp học kế toán căn bản - Nhập môn kế toán: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học nguyên lý kế toán ở TP.HCM

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

6

1,130,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

6

1,130,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

6

1,130,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

6

1,130,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

6

1,130,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 791,000đ/1 người - Sinh viên còn: 678,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 678,000đ/1 người - Sinh viên còn: 565,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 565,000đ/1 người - Sinh viên còn: 452,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

2> Lớp học thực hành kế toán thuế: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học thực hành kế toán thuế tại TPHCM

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

14

1,730,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

14

1,730,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

14

1,730,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

14

1,730,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

14

1,730,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1211,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1038,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1038,000đ/1 người - Sinh viên còn: 865,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 865,000đ/1 người - Sinh viên còn: 692,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

3> Lớp Học Kế Toán Tổng Hợp Thuế Thực Hành (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng lớp học kế toán tổng hợp thuế thực hành tại TP.HCM

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

20

2,000,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

20

2,000,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

20

2,000,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

20

2,000,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

20

2,000,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1400,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1200,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1200,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1000,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 1000,000đ/1 người - Sinh viên còn: 800,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

4> Lớp Học Kế Toán Thực Hành Kê Khai Thuế (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng lớp học kế toán thực hành khai thuế tại TpHcm

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

5

800,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

5

800,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

5

800,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

5

800,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

5

800,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 560,000đ/1 người - Sinh viên còn: 480,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 480,000đ/1 người - Sinh viên còn: 400,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 400,000đ/1 người - Sinh viên còn: 320,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

5> Lớp học kế toán máy: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học kế toán máy tại TPHCM

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

6

8,030,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

6

8,030,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

6

8,030,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

6

8,030,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

6

8,030,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 5621,000đ/1 người - Sinh viên còn: 4818,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 4818,000đ/1 người - Sinh viên còn: 4015,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 4015,000đ/1 người - Sinh viên còn: 3212,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

6> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp thương mại nội địa:

- Khai Giảng Lớp học thực hành kế toán thuế thương mại ở TP.HCM

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

15

2,630,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

15

2,630,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

15

2,630,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

15

2,630,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

15

2,630,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1841,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1578,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1578,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1315,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 1315,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1052,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

7> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học kế toán xuất nhập khẩu tại TPHCM

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

15

2,630,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

15

2,630,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

15

2,630,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

15

2,630,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

15

2,630,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1841,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1578,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1578,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1315,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 1315,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1052,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

8> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp dịch vụ (du lịch, vận tải, khách sạn…): (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng Khóa học kế toán dịch vụ học ở TPHCM

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

15

2,130,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

15

2,130,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

15

2,130,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

15

2,130,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

15

2,130,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1491,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1278,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1278,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1065,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 1065,000đ/1 người - Sinh viên còn: 852,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

9> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp xây lắp, xây dựng: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học kế toán xây dựng tại TPHCM

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

20

3,130,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

20

3,130,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

20

3,130,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

20

3,130,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

20

3,130,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 2191,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1878,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1878,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1565,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 1565,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1252,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

10> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp sản xuất: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp kế toán thuế sản xuất ở TP.HCM

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

15

2,930,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

15

2,930,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

15

2,930,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

15

2,930,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

15

2,930,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 2051,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1758,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1758,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1465,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 1465,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1172,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

 

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

11> Lớp học kế toán tổng hợp thực hành từ A tới Z: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học kế toán tổng hợp từ A tới Z tại TPHCM

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

6

8,030,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

6

8,030,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

6

8,030,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

6

8,030,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

6

8,030,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 5621,000đ/1 người - Sinh viên còn: 4818,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 4818,000đ/1 người - Sinh viên còn: 4015,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 4015,000đ/1 người - Sinh viên còn: 3212,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

12> Lớp học ôn thi chứng chỉ kế toán - thuế cấp tốc: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng khóa học ôn thi chứng chỉ kế toán cấp tốc ở tại TPHCM

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

3

1,030,000

06/03

13/03

20/03

27/03

T 3,5,CN

Tối

3

1,030,000

07/03

14/03

21/03

28/03

T7,CN

S,C

3

1,030,000

12/03

19/03

26/03

02/04

Từ T2 đến T6

Sáng

3

1,030,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Từ T2 đến T6

Chiều

3

1,030,000

06/03

13/03

20/03

27/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 721,000đ/1 người - Sinh viên còn: 618,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 618,000đ/1 người - Sinh viên còn: 515,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 515,000đ/1 người - Sinh viên còn: 412,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 60% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

II> KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI TPHCM

1> Lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp: học tại TPHCM

- Khai giảng lớp đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp học tại TPHCM

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
Thứ 5
(18h-21h)

Học tối
Thứ 3, 5

(18h-21h)

Học tối
Thứ 7

(18h-21h)

(tháng)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

14/03/2017

18/03/2017

2

1,800,000

1,620,000

1,710,000

28/03/2017

25/03/2017

2

1,800,000

1,620,000

1,710,000

2> Lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: học tại TPHCM

- Khai giảng lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại TPHCM

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối
Thứ 3, 5
(18h-21h)

Học T7, CN
(8h-17h)

(tháng)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

14/03/2017

18/03/2017

2

2,500,000

2,250,000

2,375,000

28/03/2017

25/03/2017

2

2,500,000

2,250,000

2,375,000

3> Địa Điểm Học Lớp Kế Toán Trưởng ở tại TPHCM:

ĐỊA CHỈ HỌC LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI TPHCM:

- P 508, Lầu 5, Số 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM. (Xem Bản đồ chỉ đường)

4> Khuyến Mại khi học lớp kế toán trưởng tại TPHCM

- xin xem thêm tại: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

III> KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - THUẾ TẠI TPHCM

1> Lớp học hướng dẫn và phòng ngừa sai sót trong quyết toán thuế 2013

- Khai giảng Khóa học phòng tránh sai sót trong quyết toán thuế tại TPHCM

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
T2, 4
(18h-21h)

Học tối
T3, 5
(18h-21h)

Học cả ngày CN

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

04/03/2014

5

1,200,000

1,080,000

1,140,000

24/03/2014

5

1,200,000

1,080,000

1,140,000

2> Lớp học về luật lao động và luật bảo hiểm xã hội

- Khai giảng Lớp học về luật lao động ở TPHCM

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
T2, 4
(18h-21h)

Học tối
T3, 5
(18h-21h)

Học cả ngày CN

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

22/06/2014

2

800,000

720,000

760,000

20/07/2014

2

800,000

720,000

760,000

* Đặc biệt: Đăng ký học từ 2 người trở lên được giảm 15% học phí

3> Hướng dẫn lập báo cáo tài chính và điều chỉnh các sai sót trong báo cáo tài chính

- Khai giảng Lớp hướng dẫn làm báo cáo tài chính học ở TPHCM

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
T2, 4
(18h-21h)

Học tối
T3, 5
(18h-21h)

Học sáng T5, T6

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

07/03/2017

07/03/2017

5

800,000

720,000

760,000

14/03/2017

14/03/2017

5

800,000

720,000

760,000

21/03/2017

21/03/2017

5

800,000

720,000

760,000

28/03/2017

28/03/2017

5

800,000

720,000

760,000

* Lớp Lập BCTC Căn bản: dành cho đối tượng chưa từng làm báo cáo tài chính

* Khai giảng liên tục: Học sáng thứ 5 và thứ 6 hàng tuần (từ 8g30 đến 10g30).

4> Chứng chỉ đại lý thuế - Bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

- Khai giảng khóa học đại lý thuế tại TPHCM

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
Thứ 6
(18h-21h)

Học tối
Thứ 6
(18h-21h)

Học tối
Thứ 6

(18h-21h)

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

15/07/2016

04/07/2014

32

4,200,000

3,780,000

3,990,000

22/07/2016

32

4,200,000

3,780,000

3,990,000

5> Khai Bổ Sung Điều Chỉnh trên Phần mềm HTKK của Cục Thuế.

- Khai giảng lớp học thực hành khai bổ sung điều chỉnh trên phần mềm HTKK tại TPHCM

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
thứ 3
(18h-21h)

Học tối
thứ 5
(18h-21h)

Học tối
thứ 7
(18h-21h)

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

07/03/2017

1

290,000

261,000

275,500

14/03/2017

1

290,000

261,000

275,500

21/03/2017

1

290,000

261,000

275,500

28/03/2017

1

290,000

261,000

275,500

6> Địa Điểm Học Kế Toán Theo Chuyên Đề tại TPHCM:

ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ TẠI TPHCM:

- P 508, Lầu 5, Số 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM. (Xem Bản đồ chỉ đường)

7> Khuyến mại khi học lớp kế toán chuyên đề tại TPHCM

- xin xem thêm tại: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại TPHCM

TP.HCM - KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN-KẾ TOÁN THUẾ-KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 03 /2017
 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VAFT

ĐỊA CHỈ TẠI HÀ NỘI: (Xem Bản đồ chỉ đường)

Cơ sở 1: - Tầng 5, số 14, Ngõ 121, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- TEL: 04.3.5379880
- Mobile phone: 0983131808/ 0906581808

Cơ sở 2: P. 502, Tòa Nhà CT2, Đường Ngô Thì Nhậm, Q.Hà Đông, Hà Nội (Gần Đường Quang Trung)
- TEL: 04.6.6847918
- Mobile phone: 0983131808/ 0906581808

ĐỊA CHỈ TẠI TPHCM: (Xem Bản đồ chỉ đường)

- P 508, Lầu 5, Số 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
(Góc ngã tư giao giữa Nguyễn Du và Trương Định)
- TEL: 08.62.999.444/ 08.62917971/ 08.22364218/ 08.62584067
- Mobile phone: 0909024266/ 01234573377/ 0904100123

- Fax: 08.62918018

Website: www.ketoanthue.vn - Email: vaftvn2005@gmail.com

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!