Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 03/HTQT : Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên nước ký kết) dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài

Mẫu số 03/HTQT: Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên nước ký kết) dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài

 

Mẫu số 03/HTQT

>> Tải Mẫu số 03/HTQT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 03/HTQT, 03/HTQT, Mẫu số 03/HTQT: Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên nước ký kết) dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài , mau so 03/htqt: giay de nghi xac nhan so thue da nop tai viet nam theo hiep dinh giua viet nam va…(ten nuoc ky ket) danh cho cac to chuc, ca nhan la doi tuong cu tru nuoc ngoai

Mẫu số 03/HTQT : Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam và…(tên nước ký kết) dành cho các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!