Đào Tạo Kế Toán – Thuế

Dao tao ke toan thue, thuc hanh ke toan thue, hoc ke toan, đào tạo kế toán thuế

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

Đào tạo kế toán tại Hà Nội

Chương trình ưu đãi học phí lớp kế toán

Giảm chi phí học kế toán từ 5 - 50% khi đăng ký sớm, khi đăng ký nhiều lớp cùng lúc, khi đăng ký theo nhóm...

Lớp kế toán căn bản

Đào tạo kế toán cho người mới bắt đầu học kế toán – thuế (Kế toán cơ bản)

Lớp học thực hành kế toán thuế

Đào tạo kế toán cho người chưa có kiến thức cơ bản kế toán. Lớp học kế toán thuế gồm 3 phần hành: Kế toán nhập môn,  kế toán thực hành và thuế thực hành.

Lớp học kế toán tổng hợp thuế thực hành

Đào tạo kế toán tổng hợp thuế cho người đã có kiến thức cơ bản kế toán (Đã nắm được phần hành kế toán nhập môn, kế toán đại cương). Lớp học kế toán thuế gồm 2 phần hành: kế toán thực hành và thuế thực hành.

Lớp học kế toán thực hành kê khai thuế

Học về các loại thuế: TNDN, GTGT, TNCN… , hướng dẫn kê khai lên báo cáo thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất

Lớp học kế toán máy

Đào tạo kế toán thực hành trên máy thông qua phần mềm kế toán. Lớp học yêu cầu học viên đã nắm bắt được quy trình của kế toán – thuế thực hành.

LỚP HỌC THEO TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Lớp học kế toán dịch vụ

Hướng dẫn làm được kế toán dịch vụ: Nhà hàng, khách sạn, du lịch, dịch vụ… . Đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ sống của doanh nghiệp dịch vụ ( Lớp học yêu cầu kế toán viên phải có nền kế toán cơ bản)

Lớp học kế toán thuế thương mại nội địa

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại nội địa. Lớp học dành cho các bạn định hướng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại.

Lớp học kế toán thuế thương mại xuất nhập khẩu

Dạy làm kế toán trong doanh nghiệp thương mại nội địa. Lớp học dành cho các bạn định hướng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại.

Lớp học kế toán thuế sản xuất

Học kế toán sản xuất bao gồm phần hành kế toán và thuế trong doanh nghiệp sản xuất. Học viên được đào tạo trên chứng từ sống của doanh nghiệp sản xuất. (Yêu cầu học viên đã nắm được phần hành kế toán đại cương)

Lớp học kế toán xây dựng, xây lắp

Đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ của doanh nghiệp xây dựng. Lớp học yêu cầu học viên đã học qua kế toán căn bản.

Đào tạo kế toán tại TPHCM

Chương trình ưu đãi học phí lớp kế toán

Giảm chi phí học kế toán từ 5 - 50% khi đăng ký sớm, khi đăng ký nhiều lớp cùng lúc, khi đăng ký theo nhóm...

Lớp kế toán căn bản

Đào tạo kế toán cho người mới bắt đầu học kế toán – thuế (Kế toán cơ bản)

Lớp học thực hành kế toán thuế

Đào tạo kế toán cho người chưa biết gì về kế toán học từ đầu. Lớp học kế toán thuế gồm 3 phần hành: Kế toán nhập môn, kế toán thực hành và thuế thực hành.

Lớp học kế toán tổng hợp thuế thực hành

Đào tạo kế toán tổng hợp thuế cho người đã có kiến thức cơ bản kế toán (Đã nắm được phần hành kế toán nhập môn, kế toán đại cương). Lớp học kế toán thuế gồm 2 phần hành: kế toán thực hành và thuế thực hành.

Lớp học kế toán thực hành kê khai thuế

Học về các loại thuế: TNDN, GTGT, TNCN… , hướng dẫn kê khai lên báo cáo thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất

Lớp học kế toán máy

Đào tạo kế toán thực hành trên máy thông qua phần mềm kế toán. Lớp học yêu cầu học viên đã nắm bắt được quy trình của kế toán – thuế thực hành.

LỚP HỌC THEO TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Lớp học kế toán dịch vụ

Hướng dẫn làm được kế toán dịch vụ: Nhà hàng, khách sạn, du lịch, dịch vụ… . Đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ sống của doanh nghiệp dịch vụ ( Lớp học yêu cầu kế toán viên phải có nền kế toán cơ bản)

Lớp học kế toán thuế thương mại nội địa

Thực hành kế toán thương mại nội địa ở TPHCM. Lớp học dành cho các bạn định hướng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại.

Lớp học kế toán thuế thương mại xuất nhập khẩu

Dạy làm kế toán trong doanh nghiệp thương mại nội địa. Lớp học dành cho các bạn định hướng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại.

Lớp học kế toán thuế sản xuất

Học kế toán sản xuất tại TPHCM gồm phần hành kế toán và thuế trong doanh nghiệp sản xuất. Học viên được đào tạo trên chứng từ sống của doanh nghiệp sản xuất. (Yêu cầu học viên đã nắm được phần hành kế toán đại cương)

Lớp học kế toán xây dựng, xây lắp

Đào tạo kế toán xây dựng tại TPHCM Lớp học yêu cầu học viên đã học qua kế toán căn bản.

Lớp kế toán tổng hợp từ A tới Z

Đào tạo kế toán viên từ A đến Z: Bao gồm phần hành tin học văn phòng (word, excel, đánh máy), kế toán nhập môn, đến kế toán thuế, kế toán tổng hợp, thực tập thực tế. Lớp học dành cho mọi đối tượng.

Lớp ôn thi chứng chỉ kế toán - thuế cấp tốc:

Đào tạo, hệ thống kiến thức nghiệp vụ về kế toán và thuế, cập nhật thông tin mới nhất về kế toán thuế

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!