Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu Chứng Từ Lao Động Tiền Lương :

>> Mẫu số 01a - LĐTL : BẢNG CHẤM CÔNG

>> Mẫu số 01b- LĐTL : BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GiỜ

>> Mẫu số 02- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

>> Mẫu số 03- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

>> Mẫu số 04- LĐTL : GIẤY ĐI ĐƯỜNG

>> Mẫu số 05 - LĐTL : PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

>> Mẫu số 06- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GiỜ

>> Mẫu số 07- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI ( Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

>> Mẫu số 08- LĐTL : HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

>> Mẫu số 09- LĐTL : BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

>> Mẫu số 10 - LĐTL : BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

>> Mẫu số 11 - LĐTL : BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mẫu Chứng Từ Kế Toán Bán Hàng :

>> Mẫu số 01 - BH : BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

>> Mẫu số 02 - BH : THẺ QUẦY HÀNG

>> Mẫu số 03 - BH : BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU

Mẫu Chứng Từ Kế Toán Tiền Tệ :

>> Mẫu số 01 - TT : PHIẾU THU

>> Mẫu số 02 - TT : PHIẾU CHI

>> Mẫu số 03 - TT : GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

>> Mẫu số 04 - TT : GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

>> Mẫu số 05 - TT : GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

>> Mẫu số 06 - TT : BIÊN LAI THU TIỀN

>> Mẫu số 07 - TT : BẢNG KIỂM KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

>> Mẫu số 08a - TT : BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ)

>> Mẫu số 08b - TT : BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý,đá quý)

>> Mẫu số 09 - TT : BẢNG KÊ CHI TIỀN

Mẫu Chứng Từ Kế Toán Hàng Tồn Kho :

>> Mẫu số 01 - VT : PHIẾU NHẬP KHO

>> Mẫu số 02 - VT : PHIẾU XUẤT KHO

>> Mẫu số 03 - VT : BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

>> Mẫu số 04 - VT : PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

>> Mẫu số 05 - VT : BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

>> Mẫu số 06 - VT : BẢNG KÊ MUA HÀNG

>> Mẫu số 07 - VT : BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Mẫu Chứng Từ Kế Toán Tài Sản Cố Định (TSCĐ) :

>> Mẫu số 01 - TSCĐ : BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

>> Mẫu số 02 - TSCĐ : BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

>> Mẫu số 03 – TSCĐ : BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

>> Mẫu số 04 – TSCĐ : BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

>> Mẫu số 05 – TSCĐ : BIÊN BẢN KIỂM KÊ TSCĐ

>> Mẫu số 06 – TSCĐ : BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

 

 

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truongDao tao ke toan , hoc ke toan thue

Mẫu chứng từ kế toán thuế
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!