Mẫu sổ sách theo thông tư 133/2016 ngày 26 tháng 8 năm 2016
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
1 Thông tư 133-2016.phụ lục 1-danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 1741
2 Thông tư 133-2016. mẫu số s02c2 –dnn- sổ cái 1522
3 Thông tư 133-2016. mẫu số s02a -dnn - chứng từ ghi sổ 1493
4 Thông tư 133-2016. mẫu số s01-dnn - nhật ký - sổ cái 1399
5 Thông tư 133-2016. mẫu số b02- dnn - báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2874
6 Thông tư 133- 2016. mẫu số s27- dnn - sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm 1225
7 Thông tư 133- 2016. mẫu số s26 – dnn- sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại 1191
8 Thông tư 133- 2016. mẫu số s25 – dnn - sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng 1304
9 Thông tư 133- 2016. mẫu số s24- dnn - sổ chi phí đầu tư xây dựng 1267
10 Thông tư 133- 2016. mẫu số s22- dnn- sổ chi tiết đầu tư chứng khoán 1150
11 Thông tư 133- 2016. mẫu số s22- dnn - sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (tk 411) 1231
12 Thông tư 133- 2016. mẫu số s21 – dnn - sổ chi tiết cổ phiếu quỹ 1270
13 Thông tư 133- 2016. mẫu số s20 – dnn - sổ chi tiết phát hành cổ phiếu 1363
14 Thông tư 133- 2016. mẫu số s19 – dnn- sổ chi tiết các tài khoản 1964
15 Thông tư 133- 2016. mẫu số s18- dnn- thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ 1469
16 Thông tư 133- 2016. mẫu số s17- dnn - sổ chi phí sản xuất, kinh doanh 1677
17 Thông tư 133- 2016. mẫu số s16- dnn- sổ chi tiết bán hàng 1618
18 Thông tư 133- 2016. mẫu số s15- dnn - sổ chi tiết tiền vay 1308
19 Thông tư 133- 2016. mẫu số s14- dnn - sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ 1191
20 Thông tư 133- 2016. mẫu số s13 – dnn - sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ 1406
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!