Phần Mềm Kế Toán

Phan mem ke toan, ke toan tien mat, ke toan hang ton kho,ke toan ban hang, ke toan mua hang , ke toan thue

 

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

PHẦN MỀM KẾ TOÁN OSA Book 2008

PHẦN MỀM KẾ TOÁN OSA BOOK 2008

I> CHI PHÍ:

- 6.900.000 đồng (Bảo hành, bào trì, nâng cấp miễn phí trong thời hạn 12 tháng)

II> CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM OSA BOOK 2008

Kế toán tiền mặt - tiền gửi: Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất tức thời, quản lý phát sinh ngoại tệ, tỷ giá ngoại tệ từng ngày. Theo dõi thanh toán tiền mặt, ngân hàng theo từng hoá đơn. Theo dõi lãi vay. Khử trùng giữa tiền mặt và ngân hàng.

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả:Theo dõi tình hình mua hàng: số lượng, giá trị hàng hoá nhập từ bên ngoài, tồn kho. Theo dõi thanh toán công nợ phải trả, hạn thanh toán. Theo dõi hàng nhập khẩu, các chi phí mua hàng.

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu:Theo dõi tình hình bán hàng: số lượng, giá trị hàng hoá tồn kho và bán hàng cho khách hàng. Đánh giá lãi/lỗ theo hàng hoá, vật tư. Theo dõi thanh toán công nợ phải thu, hạn thanh toán. Theo dõi công nợ theo vật tư, hàng hóa.

Kế toán tồn kho vật tư, hàng hóa:Theo dõi tình hình nhập-xuất-tồn nội bộ hàng hoá, vật tư, thành phẩm. Tính giá vốn hàng hoá, vật tư mỗi khi xuất ra khỏi kho: NTXT, TB Tháng, TB di động, Giá đích danh. Có thể áp dụng phương pháp tính giá vốn đến từng hàng hoá, vật tư. Cho phép xuất âm kho nhằm linh động trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Kế toán thuế:Khi cập nhật các chứng từ đầu vào, đầu ra sẽ cập nhật các số liệu liên quan đến thuế GTGT đầu vào, đầu ra. Từ đó Tờ khai thuế GTGT, bảng kê hàng hoá mua vào, bán ra, các khoản thuế phải nộp Nhà nước. Cập nhật các mẫu biểu mới nhất theo Thông tư 60,134,32/TT-BTC về Thuế GTGT. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ:Quản lý theo bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, theo mục đích sử dụng, đặc biệt tự động tính khấu hao và định khoản chi phí khấu hao tài sản cố định. Cho phép tính khấu hao theo quyết định 206 qui định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định. Quản lý tăng giảm tài sản.

Báo cáo, kế toán tài chính tổng hợp: Tự động kết sinh các báo cáo, sổ kế toán theo QĐ 48/QĐ-BTC và QĐ 15/QĐ-BTC và các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành theo qui định mới nhất của Bộ Tài Chính. Tạo báo cáo động, truy vấn theo các tiêu chí quản lý. Cho phép tổng hợp số liệu kế toán ở mức từng đơn vị, từng mảng hoạt động. Báo cáo chính: Bảng tổng kết tài sản, Kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính v.v.

 

III.NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM OSA BOOK 2008

Chương trình được thiết kế mở:Khả năng đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Thiết kế phục vụ kế toán quản trị: Cho phép phân tích thông tin từ tổng hợp đến chi tiết và ngược lại, hỗ trợ công tác điều hành và ra quyết định tức thời.

Quản lý số liệu theo nhiều đơn vị, nhiều xí nghiệp thành viên, nhiều mảng hoạt động.

Quản lý số liệu theo nhiều năm làm việc, cho phép xem số liệu liên năm (đặc biệt trong các công trình xây dựng và các dây chuyền sản xuất).

Phân quyền chương trình đến từng chức năng, từng thao tác của người sử dụng.

Hoàn thiện việc theo dõi dấu vết của người sử dụng, làm rõ trách nhiệm trong công việc, chuyên nghiệp hoá trong các khâu xử lý chứng từ.

Tính giá vốn tức thời của từng hàng hoá, vật tư.

Cho phép khấu trừ lùi thuế, tiện ích cho người sử dụng có thể tính thuế xuôi hoặc ngược.

Có thể zoom màn hình làm việc với các chứng từ to nhỏ tuỳ ý.

Định khoản chênh lệch tỷ giá tự động

Tham số hoá chương trình, cho phép khai báo các thông số của hệ thống một cách mềm dẻo: các hình thức ghi sổ, khai báo tính giá thành, phương pháp tính giá vốn, các đồng tiền sử dụng trong hệ thống, v.v.

Nhiều phương pháp tính giá

Quản lý được nhiều loại tiền tệ với tỷ giá thay đổi hàng ngày: VND, USD, EURO, ...

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có hướng dẫn sử dụng chi tiết.

Khả năng sử dụng hai ngôn ngữ Anh-Việt song song

Sao chép dữ liệu và phục hồi theo từng thời gian, theo kế hoạch. Tự động hoặc thu công.

 

 
Phần mềm kế toán OSA PRO 2008

PHẦN MỀM KẾ TOÁN OSA PRO 2008

I> CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA OSA PRO 2008

OSA Pro 2008 có nhiều tính năng mạnh và nhiều tiện ích giúp cho việc sử dụng chương trình được dễ dàng và khai thác chương trình được hiệu quả.

Chế độ tài chính, kế toán và thuế OSA Pro 2008 cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính: thông tư 60/2007/TT-BTC, thông tư 30/2007/TT-BTC, 134/2008/TT-BTC, thông tư 84/2004/TT-BTC, thông tư 128/2003/TT-BTC, thông tư 105/2003/TT-BTC, thông tư 120/2003/TT-BTC, quyết định 206/2003/QĐ-BTC, quyết định 165/2002/QĐ-BTC, thông tư 89/2002/TT-BTC, thông tư 55/2002/TT-BTC, thông tư 82/2002/TT-BTC, quyết định 48/2006/QĐ-BTC, quyết định 15/2006/QĐ-BTC.

Quản lý công nợ :OSA Pro 2008 cho phép quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải thu/phải trả và từng hợp đồng mua/bán. Việc phân bổ số tiền thanh toán cho các hóa đơn có thể thực hiện tự động hoặc trực tiếp. Cho phép xử lý giảm trừ công nợ chi tiết theo hóa đơn trong trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá, chênh lệch tỷ giá, tạm ứng trước tiền hàng và các giảm trừ khác. Cho phép theo dõi chi tiết công nợ cho từng món vay mượn, từng lần tạm ứng…

Quản lý hàng tồn kho: OSA Pro 2008 cho phép tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: nhập trước – xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh. Có nhiều màn hình nhập liệu đặc thù tiện dụng cho người sử dụng như nhập xuất thẳng, nhập khẩu, nhập chi phí, hàng bán bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất điều chuyển kho…

Quản lý TSCĐ, CCLĐ :Phân hệ quản lý TSCĐ, CCLĐ trong OSA Pro 2008. cho phép theo dõi TSCĐ, CCLĐ theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi việc tăng giảm giá trị của một tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng… Chương trình cung cấp rất nhiều các báo cáo về kiểm kê, báo cáo về tăng giảm và báo cáo về khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ, CCLĐ.

Tính giá thành sản phẩm :OSA Pro 2008 cung cấp các chương trình tính giá thành cho các công trình xây lắp, sản phẩm sản xuất liên tục và sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Việc tính giá thành sản phẩm có thể có theo phương pháp tập hợp trực tiếp, tính theo định mức hoặc phân bổ theo tỷ lệ. Cho phép tính giá thành trong trường hợp có nhiều công đoạn và có nhiều phân xưởng và tính chi tiết theo lệnh sản xuất. Giá thành được phân tích theo các yếu tố chi phí và có thể chi tiết đến từng vật tư được sử dụng.

Quản lý số liệu đa tiền tệ :OSA Pro 2008 cho phép quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chương trình tự động tạo bút toán chênh lệch tỷ giá so với tỷ giá ban đầu khi xuất hóa đơn hoặc cho phép quy đổi về đồng tiền theo dõi công nợ trong trường hợp thanh toán bằng đồng tiền hạch toán (VNĐ). Cuối kỳ chương trình có các chức năng tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ của từng tài khoản và của từng khách hàng/nhà cung cấp. Các báo cáo có thể được in ra theo đồng tiền hạch toán hoặc theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán.

Quản lý số liệu liên năm: OSA Pro 2008 cho phép quản lý số liệu liên năm. Người sử dụng có thể lên các báo cáo công nợ, các báo cáo liên quan đến các hợp đồng, công trình xây dựng... của nhiều năm mà không phải in riêng từng năm rồi sau đó ghép các báo cáo lại với nhau.

Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau :OSA Pro 2008 cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ so sánh là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm.

Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở: OSA Pro 2008 cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty. Số liệu có thể được nhập ở nhiều nơi và chuyển về công ty mẹ.

Tiện ích khi nhập số liệu :OSA Pro 2008 cho phép khi nhập liệu có thể chuyển từ màn hình nhập liệu này sang màn hình nhập liệu khác chỉ bằng một thao tác kích chuột phải. Có thể xem báo cáo ngay khi đang nhập chứng từ. Cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã. Cho phép xem phiếu nhập khi vào phiếu xuất để tra cứu giá. Cho phép lưu và in chứng từ nhưng chưa bắt buộc chuyển vào sổ cái; việc chuyển số liệu vào sổ cái có thể thực hiện sau đó.

Tự động hóa xử lý số liệu: OSA Pro 2008 tự động phân bổ chi phí mua hàng; tự động gán giá bán tùy theo mặt hàng và khách hàng; tự động tập hợp số liệu và tạo các bút toán kết chuyển, phân bổ, tính toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, tự động hạch toán các chứng từ nhập xuất kho…

 

Kỹ thuật Drill-Down : Với kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược) OSA Pro 2008 cho phép người sử dụng khi đang xem báo cáo tổng hợp chỉ bằng 1 phím có thể xem ngay số liệu chi tiết cấu thành và tiếp tục cũng chỉ bằng một phím là có thể xem tiếp đến chứng từ ban đầu. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho kế toán viên và kế toán tổng hợp khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.

Kỹ thuật Quick Report: Bằng kỹ thuật Quick Report (báo cáo nhanh) OSA Pro 2008 cho phép người sử dụng dễ dàng tự tạo báo cáo theo yêu cầu bằng cách chọn các cột cần in trên màn hình xem số liệu, đổi thứ tự các cột in ra, điều chỉnh độ rộng các cột cần in, chọn phông chữ (các thao tác tương tự như trong EXCEL) và sau đó sử dụng chức năng Quick Report để có báo cáo theo đúng yêu cầu.

Tiện ích khi xem báo cáo: OSA Pro 2008 cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã; tìm trên số liệu đã lọc ra hoặc tìm trên toàn bộ số liệu gốc. Có thay đổi kiểu xem và nhóm số liệu theo nhiều chiều khác nhau mà không phải lên báo cáo lại; cho phép sắp xếp số liệu tăng dần hoặc giảm dần theo trường bất kỳ. Có thể tính tổng của một trường bằng một nháy chuột vào chức năng tính tổng. Cho phép xem dưới dạng đồ thị các báo cáo với nhiều cột số liệu. Cho phép sửa chứng từ khi đang xem báo cáo.

Kết xuất ra EXCEL và gửi e-Mail kết quả báo cáo OSA Pro 2008 cho phép kết xuất báo cáo ra EXCEL theo đúng mẫu báo cáo và gửi e-mail kết quả báo cáo ngay trong chương trình.

Tính mềm dẻo OSA Pro 2008 cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn phương pháp kiểm kê hàng tồn kho (theo kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ), lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho và tính tỷ giá ghi sổ (giá trung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước, giá giao dịch), có các trường thông tin tự do để người dùng tự định nghĩa sử dụng để quản lý theo các yêu cầu đặc thù...

Khả năng bảo mật: OSA Pro 2008 cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng.

Giao diện và báo cáo theo 2 ngôn ngữ Việt và Anh :OSA Pro 2008 có giao diện và các báo cáo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Môi trường làm việc: OSA Pro 2008 có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng hoặc máy đơn lẻ. Hệ điều hành mạng có thể là Windows Server hoặc Novell NetWare. Hệ điều hành các máy trạm có thể là Win XP, Win 2000 hoặc Win 98

II> CHI PHÍ VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA OSA PRO 2008

1> Chi phí : 13.600.000 đồng ( Mười ba triệu sáu trăm nghìn đồng)

2> Dịch vụ đi kèm

- Cài đặt, Đào tạo và chuyển giao tại khách hàng. Số lượng 8 buổi, mỗi buổi 3 giờ ( Cài đặt ngoài tỉnh, khách hàng chịu thêm chi phí công tác phí là 300.000 đồng/ngày)

- Bảo hành, bảo trì, nâng cấp miễn phí trong thời hạn 12 tháng. Sau thời hạn bảo hành, hai bên ký hợp đồng bảo trì với chi phí được hai bên cùng thoả thuận

- Tài liệu gồm :Đĩa phần mềm bản quyền, sách hướng dẫn phần mềm

 

 


 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!