Thông tư 133/2016 ngày 26 tháng 8 năm 2016
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
41 Thông tư 133-2016 - điều 53. tài khoản 418 - các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 236
42 Thông tư 133-2016 - điều 52. tài khoản 413 - chênh lệch tỷ giá hối đoái 241
43 Thông tư 133-2016 - điều 51. tài khoản 411 - vốn đầu tư của chủ sở hữu 231
44 Thông tư 133-2016 - điều 50. nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu 235
45 Thông tư 133-2016 - điều 49. tài khoản 356 - quỹ phát triển khoa học và công nghệ 248
46 Thông tư 133-2016 - điều 48. tài khoản 353 - quỹ khen thưởng, phúc lợi 228
47 Thông tư 133-2016 - điều 47. tài khoản 352 - dự phòng phải trả 247
48 Thông tư 133-2016 - điều 46. tài khoản 341 - vay và nợ thuê tài chính 266
49 Thông tư 133-2016 - điều 45. tài khoản 338 - phải trả, phải nộp khác 445
50 Thông tư 133-2016 - điều 44. tài khoản 336 - phải trả nội bộ 217
51 Thông tư 133-2016 - điều 43. tài khoản 335 - chi phí phải trả 219
52 Thông tư 133-2016 - điều 42. tài khoản 334 - phải trả người lao động 236
53 Thông tư 133-2016 - điều 41. tài khoản 333 - thuế và các khoản phải nộp nhà nước 414
54 Thông tư 133-2016 - điều 40. tài khoản 331 - phải trả người bán 265
55 Thông tư 133-2016 - điều 39. nguyên tắc kế toán nợ phải trả 266
56 Thông tư 133-2016 - điều 38. tài khoản 242 - chi phí trả trước 261
57 Thông tư 133-2016 - điều 37. tài khoản 241 - xây dựng cơ bản dở dang 414
58 Thông tư 133-2016 - điều 36. tài khoản 229 - dự phòng tổn thất tài sản 223
59 Thông tư 133-2016 - điều 35. kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh 344
60 Thông tư 133-2016 - điều 34. tài khoản 228 - đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 221
 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»
Trang 3 trong tổng số 5 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!