Thông tư 200-2014 - điều 1. đối tượng áp dụng

Thông tư 200-2014 - điều 1. đối tượng áp dụng

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

 

Thông tư 200-2014 - điều 1. đối tượng áp dụng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!