Thông tư 200-2014 - điều 116. quy định chung về chứng từ kế toán

Thông tư 200-2014 - điều 116. quy định chung về chứng từ kế toán

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 116. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

 

Thông tư 200-2014 - điều 116. quy định chung về chứng từ kế toán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!