Văn Bản Pháp Quy Kế Toán Thuế Mới

Ke toan thue,tong cuc thue,bo tai chinh,cuc thue

 

 

 

Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh

 

Số lượng hiển thị 
1   Link   Thông Tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013
Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
2   Link   Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 26/7/2013
Hướng Dẫn Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Và Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Do Chính Phủ Ban Hành
3   Link   Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013
Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Quản Lý Thuế Và Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Quản Lý Thuế
4   Link   Quyết định số 44/2013/QĐ-TTG ngày 19/7/2013
Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Quy Chế Về Kinh Doanh Bán Hàng Miễn Thuế Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 24/2009/Qđ-Ttg Ngày 17 Tháng 02 Năm 2009 Của Thủ Tướng Chính Phủ
5   Link   Thông tư số 85/2013/TT-BTC ngày 26/6/2013
Thông Tư 85/2013/Tt-Btc Của Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Việc Cấp Phát, Quản Lý Và Sử Dụng Phù Hiệu, Cấp Hiệu, Trang Phục Và Biển Hiệu Ngành Thuế
6   Link   Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013
Sửa Đổi Thông Tư 201/2012/Tt-Btc Hướng Dẫn Chính Sách Thuế Đối Với Hàng Nông Sản Chưa Qua Chế Biến Do Phía Việt Nam Hỗ Trợ Đầu Tư, Trồng Tại Campuchia Nhập Khẩu Về Nước Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành
7   Link   Thông tư số 79/2013/TT-BTC ngày 7/6/2013
Sửa Đổi Mức Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đối Với Mặt Hàng Thuộc Nhóm 17.02 Trong Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Do Bộ Tài Chính Ban Hành
8   Link   Thông tư số 71/2013/TT-BTC ngày 23/5/2013
Sửa Đổi Mức Thuế Suất Thuế Xuất Khẩu Đối Với Mặt Hàng Than Thuộc Nhóm 27.01 Và 27.04 Tại Biểu Thuế Xuất Khẩu Do Bộ Tài Chính Ban Hành
9   Link   Thông tư số 70/2013/TT-BTC ngày 22/5/2013
Sửa Đổi Mức Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đối Với Mặt Hàng Thuộc Nhóm 2710 Tại Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành
10   Link   Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013
Sửa Đổi Thông Tư 06/2012/Tt-Btc Hướng Dẫn Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 123/2008/Nđ-Cp Và 121/2011/Nđ-Cp Do Bộ Tài Chính Ban Hành
11   Link   Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013
Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định Số 51/2010/Nđ-Cp Ngày 14 Tháng 5 Năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Về Hoá Đơn Bán Hàng Hóa, Cung Ứng Dịch Vụ
12   Link   Thông tư số 58/2013/TT-BTC ngày 8/5/2013
Sửa Đổi Mức Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đối Với Mặt Hàng Thuộc Nhóm 2710 Tại Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành
13   Link   Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 6/5/2013
Sửa Đổi Thuế Suất Thuế Xuất Khẩu Đối Với Mặt Hàng Than Gỗ Rừng Trồng Thuộc Nhóm 44.02 Trong Biểu Thuế Xuất Khẩu Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành
14   Link   Quyết định số 24/2013/QĐ-TTG ngày 3/5/2013
Sửa Đổi Quyết Định 36/2011/Qđ-Ttg Về Mức Thuế Nhập Khẩu Xe Ô Tô Chở Người Từ 15 Chỗ Ngồi Trở Xuống Đã Qua Sử Dụng Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành
15   Link   Thông tư số 47/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013
Sửa Đổi Mức Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đối Với Mặt Hàng Thuộc Nhóm 2710 Tại Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành
16   Link   Thông tư số 44/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013
Sửa Đổi Thuế Suất Thuế Xuất Khẩu Đối Với Mặt Hàng Khoáng Sản Trong Biểu Thuế Xuất Khẩu Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành
17   Link   Quyết định số 755/QD-BTC ngày 16/4/2013
Đính Chính Thông Tư Số 16/2013/Tt-Btc Về Gia Hạn Nộp Thuế
18   Link   Quyết định số 593/QĐ-TTG ngày 15/4/2013
Phù Hiệu, Cấp Hiệu, Trang Phục Và Biển Hiệu Công, Viên Chức Ngành Thuế Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành
19   Link   Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 9/4/2013
Sửa Đổi Mức Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Mặt Hàng Hydro Peroxit Thuộc Mã Số 2847.00.10 Tại Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành
20   Link   Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 4/4/2013
Sửa Đổi Mức Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đối Với Mặt Hàng Thuộc Nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 Quy Định Tại Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 21 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!