Văn Bản Pháp Quy Kế Toán Thuế Mới

Ke toan thue,tong cuc thue,bo tai chinh,cuc thue

 

 

 

Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh

 

Số lượng hiển thị 
101   Link   Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 19/01/2012
Về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại việt nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài và sân bay quốc tế tân sơn nhất
102   Link   Quyết định số 104/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/1/2012
Về việc đính chính thông tư số 163/2011 tt-btc ngày 17/11/2011 của bộ tài chính về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của việt nam để thực hiện khu vực thương mại tự do asean - hàn quốc giai đoạn 2012 - 2014
103   Link   Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 11/01/2012
Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/nđ-cp ngày 08/12/2008 và nghị định số 121/2011/nđ-cp ngày 27/12/2011 của Chính Phủ
104   Link   Thông tư số 05/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 05/01/2012
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
105   Link   Thông tư số 197/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/12/2011
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
106   Link   Nghị định số 122/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 27/12/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 124/2008/nđ-cp ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
107   Link   Nghị định số 121/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 27/12/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 123/2008/nđ-cp ngày 08 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
108   Link   Thông tư số 44/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 26/12/2011
Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ cộng hòa dcnd lào
109   Link   Nghị định số 113/2011/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 08/12/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 26/2009/nđ-cp ngày 16 tháng 3 năm 2009 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt
110   Link   Thông tư số 170/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 25/11/2011
Hướng dẫn thực hiện quyết định số 54/2011/qđ-ttg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của thủ tướng chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
111   Link   Thông tư số 155/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 11/11/2011
Hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010
112   Link   Thông tư số 154/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 11/11/2011
Hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.
113   Link   Thông tư số 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 11/11/2011
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
114   Link   Quyết định số 2604/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/10/2011
Về sửa đổi, bổ sung một số điều tại biểu giá, khung giá một số dịch vụ hàng không ban hành kèm theo quyết định số 426/qđ-btc ngày 25 tháng 02 năm 2010 của bộ tài chính ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay việt nam
115   Link   Thông tư số 145/2011/TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 24/10/2011
Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong biểu thuế xuất khẩu
116   Link   Thông tư số 144/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21/10/2011
Quy định bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước
117   Link   Thông tư số 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20/10/2011
Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
118   Link   Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 11/10/2011
về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
119   Link   Thông tư số 137/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 03/10/2011
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Tắc Cậu - Xẻo Rô, tỉnh Kiên Giang
120   Link   Thông tư số 133/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/09/2011
Quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 6 trong tổng số 21 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!