Văn Bản Pháp Quy Kế Toán Thuế Mới

Ke toan thue,tong cuc thue,bo tai chinh,cuc thue

 

 

 

Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh

 

Số lượng hiển thị 
141   Link   Thông tư số 95/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 04/07/2011
Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép phế liệu, phế thải thuộc nhóm 7204 trong Biểu thuế xuất khẩu
142   Link   Thông tư số 91/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20/06/2011
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
143   Link   Thông tư số 90/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20/06/2011
Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng
144   Link   Thông tư số 87/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 17/06/2011
Hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ
145   Link   Mẫu, phiếu đi kèm thông tư số 87/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 17/06/2011
146   Link   Thông tư số 82/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 10/06/2011
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
147   Link   Thông tư số 78/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 08/06/2011
Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp
148   Link   Thông tư số 77/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 07/06/2011
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng amoniac thuộc mã số 2814.10.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
149   Link   Thông tư số 68/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 18/05/2011
Hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia
150   Link   Thông tư số 67/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 18/05/2011
Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng sắt và tinh quặng sắt thuộc nhóm 26.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu
151   Link   Thông tư số 54/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/04/2011
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc
152   Link   Biểu đi kèm thông tư số 54/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/04/2011
153   Link   Thông tư số 52/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 22/04/2011
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế năm 2011
154   Link   Thông tư số 47/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 07/04/2011
Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện
155   Link   Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 06/04/2011
về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011
(Văn bản định dạng.pdf)
156   Link   Thông tư số 46/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 05/04/2011
Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa quả thuộc mã 0801.19.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu
157   Link   Công văn số 4016/BTC-TCT của Bộ Tài Chính ngày 28/03/2011
Về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và sử dụng chữ viết và dấu phân cách chữ số ghi trên hoá đơn.
158   Link   Quyết định số 682/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 24/03/2011
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
159   Link   Danh mục đi kèm quyết định số 682/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 24/03/2011
Danh mục I - văn bản quy phạm pháp luật do bộ tài chính ban hành theo thẩm quyền tính đến hết ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật
Danh mục II - thông tư liên tịch do bộ tài chính chủ trì soạn thảo ban hành tính đến hết ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật
160   Link   Thông tư số 41/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 24/03/2011
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 8 trong tổng số 21 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!