Văn Bản Pháp Quy Kế Toán Thuế Mới

Ke toan thue,tong cuc thue,bo tai chinh,cuc thue

 

 

 

Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh

 

Số lượng hiển thị 
161   Link   Quyết định số 645/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21/03/2011
Về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2011
162   Link   Quyết định số 624/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 18/03/2011
Về việc đính chính Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
163   Link   Thông tư số 38/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/03/2011
Qui định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán.
164   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 38/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/03/2011
165   Link   Thông tư số 36/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/03/2011
Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ
166   Link   Thông tư số 35/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/03/2011
Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông
167   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 35/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/03/2011
168   Link   Thông tư số 34/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14/03/2011
Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
169   Link   Thông tư số 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14/03/2011
Sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa
170   Link   Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14/03/2011
Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
171   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14/03/2011
172   Link   Thông tư số 29/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 01/03/2011
Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
173   Link   Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/02/2011
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ
174   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/02/2011
175   Link   Thông tư số 24/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 23/02/2011
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
176   Link   Thông tư số 23/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 23/02/2011
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài
177   Link   Thông tư số 20/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 17/02/2011
Quy định mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phốt pho vàng thuộc mã 2804.70.00.00 trong Biểu thuế xuất khẩu
178   Link   Công văn số 518 /TCT-CS của Tổng Cục Thuế ngày 14/02/2011
Về việc quyết toán thuế TNDN năm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầu nước ngoài
179   Link   Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14/02/2011
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
180   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14/02/2011
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 9 trong tổng số 21 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!