Văn Bản Pháp Quy Kế Toán Thuế Mới

Ke toan thue,tong cuc thue,bo tai chinh,cuc thue

 

 

 

Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh

 

Số lượng hiển thị 
21   Link   Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013
Hướng Dẫn Hoàn Lại Tiền Thuế Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Túi Ni Lông Làm Bao Bì Đóng Gói Sẵn Hàng Hóa Theo Nghị Quyết 02/Nq-Cp Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành
22   Link   Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 15/3/2013
Điều Chỉnh Mức Thuế Nhập Khẩu Xe Ôtô Chở Người Đã Qua Sử Dụng Quy ĐịNh TạI KhoảN 1 Điều 1 Quyết Định 36/2011/Qđ-Ttg Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành
23   Link   Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013
Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Thu Hồi Các Khoản Nợ Thuế Và Nợ Phạp Cưỡng Chế Của Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai
24   Link   Quyết định số 694/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2013
Quy Trình Thanh Tra Thuế Trong Lĩnh Vực Hải Quan Do Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải Quan Ban Hành
25   Link   Thông tư số 04/2013/TT-BCT ngày 8/2/2013
Nguyên Tắc Điều Hành Hạn Ngạch Thuế Quan Nhập Khẩu Đối Với Mặt Hàng Đường, Muối, Trứng Gia Cầm Năm 2013
26   Link   Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013
Sửa Đổi Mức Thuế Mức Thuế Xuất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Mặt Hàng Dây Thép Không Hợp Kim
27   Link   Quyết định số 2248/QĐ-TCT ngày 28/12/2012
Ban Hành Quy Trình Quản Lý Thuế Đối Với Hộ Kinh Doanh
28   Link   Quyết định số 2073/QĐ-TTG ngày 25/12/2012
Phê Duyệt Nghị Định Thư Thứ Hai Điều Chỉnh Hiệp Định Giữa Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xinh-Ga-Po Về Tránh Đánh Thuế Hai Lần Và Ngăn Ngừa Việc Trốn Lậu Thuế Đối Với Các Loại Thuế Đánh Vào Thu Nhập
29   Link   Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012
Phân Cấp Quản Lý Thu Và Tỷ Lệ Phân Chia Khoản Thu Thuế Sử Dụng Đất Phi Nông Nghiệp Và Thuế Bảo Vệ Môi Trường Của Thành Phố Hồ Chí Minh
30   Link   Thông tư số 37/2012/TT-BCT ngày 14/12/2012
Nhập Khẩu Theo Hạn Ngạch Thuế Quan Năm 2013 Với Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu 0% Đối Với Hàng Hóa Có Xuất Xứ Từ Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
31   Link   Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 6/12/2012
Điều Chỉnh Giá Tính Thuế Nước Khoáng Thiên Nhiên
32   Link   Thông tư số 208/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012
Sửa Đổi Mức Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đối Với Mặt Hàng Xăng Máy Bay, Nhiên Liệu Bay Thuộc Nhóm 2710 Tại Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành
33   Link   Luật số 26/2012/QH13 ngày 20/11/2012
Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Của Quốc Hội
34   Link   Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012
Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Quản Lý Thuế
35   Link   Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012
Hướng Dẫn Chính Sách Thuế Đối Với Hàng Nông Sản Chưa Qua Chế Biến Do Phía Việt Nam Hỗ Trợ Đầu Tư, Trồng Tại Campuchia Nhập Khẩu Về Nước
36   Link   Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012
Chuyển Đổi Ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Đối Với Doanh Nghiệp Đang Được Hưởng Ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Do Đáp Ứng Điều Kiện Ưu Đãi Về Tỷ Lệ Xuất Khẩu Mà Bị Chấm Dứt Ưu Đãi Theo Cam Kết Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (Wto)
37   Link   Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012
Ban Hành Biểu Thuế Xuất Khẩu, Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Theo Danh Mục Hàng Chịu Thuế
38   Link   Thông tư số 191/2012/TT-BTC ngày 12/11/2012
Sửa Đổi Thông Tư 155/2011/Tt-Btc Hướng Dẫn Về Thuế Đối Với Hoạt Động Tìm Kiếm Thăm Dò, Phát Triển Mỏ Và Khai Thác Dầu Khí Của Liên Doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” Từ Lô 09-1 Theo Quy Định Tại Hiệp Định 2010
39   Link   Thông tư số 185/2012/TT-BTC ngày 30/10/2012
Việc Hướng Dẫn Miễn Thuế Nhập Khẩu Đối Với Phụ Tùng, Linh Kiện Để Sản Xuất Lắp Ráp Xe Buýt Của Dự Án Đầu Tư Phát Triển Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe Buýt Tại Thành Phố Hà Nội Và Thành Phố Hồ Chí Minh
40   Link   Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012
Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Điểm 1, Mục I Hướng Dẫn Khai Báo Trị Giá Tính Thuế Trên Tờ Khai Trị Giá Ban Hành Kèm Theo Quyết Định 30/2008/Qđ-Btc Ngày 21/05/2008 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 2 trong tổng số 21 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!