Văn Bản Pháp Quy Kế Toán Thuế Mới

Ke toan thue,tong cuc thue,bo tai chinh,cuc thue

 

 

 

Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh

 

Số lượng hiển thị 
41   Link   Thông tư số 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012
Hướng Dẫn Gia Hạn Nộp Thuế Giá Trị Gia Tăng Theo Nghị Quyết 67/Nq-Cp Ngày 05/10/2012 Của Chính Phủ
42   Link   Thông tư số 170/2012/TT-BTC ngày 19/10/2012
Sửa Đổi Mức Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đối Với Các Mặt Hàng Thuộc Mã Số 3909.10.10 Và Mã Số 3909.20.10 Tại Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi
43   Link   Thông tư số 169/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012
Sửa Đổi Mức Thuế Suất Thuế Xuất Khẩu Đối Với Mặt Hàng Than Thuộc Nhóm 27.01 Tại Biểu Thuế Xuất Khẩu
44   Link   Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012
Sửa Đổi, Bổ Sung Thông Tư 152/2011/Tt-Btc Ngày 11/11/2011 Hướng Dẫn Thi Hành Nghị Định 67/2011/Nđ-Cp Ngày 08/08/2011 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Thuế Bảo Vệ Môi Trường
45   Link   Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012
Ban Hành Chế Độ Kiểm Tra Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng Thuộc Diện Hoàn Thuế Trước, Kiểm Tra Sau
46   Link   Thông tư số 154/2012/TT-BTC ngày 18/9/2012
Sửa Đổi Mức Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đối Với Các Mặt Hàng Thuộc Nhóm 2815.11.00 Và Nhóm 2842.10.00 Trong Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi
47   Link   Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012
Sửa Đổi, Bổ Sung Khoản 3 Điều 2 Nghị Định 67/2011/Nđ-Cp Ngày 08/08/2011 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Thuế Bảo Vệ Môi Trường
48   Link   Thông tư số 148/2012/TT-BTC ngày 11/9/2012
Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Thuế Suất Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi Đối Với Một Số Mặt Hàng Thuộc Nhóm 2710 Tại Biểu Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi
49   Link   Thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21/08/2012
Thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 21/08/2012 : Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN, Thuế GTGT. Thông tư số 140/2012/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/10/2012
50   Link   Phụ lục đi kèm thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21/08/2012
Phụ lục miễn, giảm thuế tndn - phụ lục miễn thuế giá trị gia tăng - phụ lục miễn thuế thu nhập cá nhân
51   Link   Thông tư số 134/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 13/08/2012
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51
52   Link   Thông tư số 133/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 13/08/2012
Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
53   Link   Thông tư số 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09/08/2012
Quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán
54   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09/08/2012

55   Link   Thông tư số 22/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 06/08/2012
Quy định việc nhập khẩu các mặt hàng muối, đường, trứng gia cầm theo hạn ngạch thuế quan năm 2012
56   Link   Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 27/07/2012
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
57   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 27/07/2012
Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn (Mẫu số 01), Bảng kê thanh toán tiền điện, nước (Mẫu số 02), Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục (Mẫu số 03), Biên bản xác nhận tài trợ cho y tế (Mẫu số 04), Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai (Mẫu số 05), Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa (Mẫu số 06)
58   Link   Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 27/07/2012
Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
59   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 27/07/2012
60   Link   Thông tư số 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 04/07/2012
Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 3 trong tổng số 21 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!