TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN THANH TRA - KIỂM TRA TRONG TRƯỜNG HỌC

Mã Sách: SKT-1

Giá bìa: 298000

Giá bán: 253300

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 776

In và nộp lưu chiểu: năm 2007

 

Tóm tắt nội dung:


Để giúp cho các trường học từ giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, các đơn vị thuộc ngành giáo dục - đào tạo trong cả nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện trong việc tìm hiểu, sử dụng và thực hiện các chính sách, chế độ mới ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi về quản lý tài chính, kế toán, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao là một trong những mục tiêu quan trọng của cải cách tài chính đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà. Trong những năm vừa qua, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành mới và có bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán, thu - chi, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, công khai tài chính; hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, các quy định về quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại, chi công tác phí, chi hội nghị, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng... đối với cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và trong trường học; các quy định về học bổng, trợ cấp xã hội, chế độ ưu đãi... đối với học sinh, sinh viên; các quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, cán bộ công chức ngành giáo dục - đào tạo.


Để hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán - kiểm toán thanh tra - kiểm tra trong trường học đối với ngành giáo dục - đào tạo, Bộ tài chính phối hợp với Bộ giáo dục - Đào tạo, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản bộ sách "Những quy định mới nhất hướng dẫn công tác quản lý tài chính, kế toán - kiểm toán thanh tra - kiểm tra trong trường học".


Bộ sách gồm có 2 tập

Tập 1- Các văn bản quy định và hướng dẫn công tác quản lý tài chính thu - chi, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong trường học


Gồm 6 phần:

- Phần thứ nhất - Các văn bản hướng dẫn công tác quản lý tài chính trong giáo dục - đào tạo

- Phần thứ hai - Các văn bản quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức biên chế và quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

- Phần thứ ba - Các văn bản hướng dẫn công tác quản lý tài chính, thu, chi và sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh

- Phần thứ tư - Các văn bản quy định về học bổng, trợ cấp xã hội, chế độ ưu đãi, quỹ tín dụng, đào tạo, cho vay, Quỹ khuyến học đối với học sinh, sinh viên

- Phần thứ năm - Các văn bản hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục - đào tạo

- Phần thứ sáu - Các văn bản hướng dẫn công tác kiểm toán


Tập 2 - Các văn bản quy định và hướng dẫn công tác Kế toán - Tiền lương và phụ cấp, trợ cấp, công khai tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong giáo dục đào tạo

Gồm 5 phần:

- Phần thứ bảy - Các văn bản hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo

- Phần thứ tám - Các văn bản hướng dẫn về công khai tài chính

- Phần thứ chín - Các văn bản quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức

- Phần thứ mười - Các văn bản mới về cán bộ công chức

- Phần thứ mười một - Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho lĩnh vực giáo dục

Bộ sách là cẩm nang nghiệp vụ kế toán, tài chính cho hiệu trưởng, cán bộ làm công tác quản lý tài chính trường học, lãnh đạo các cơ sở Giáo dục - Đào tạo.
Trong quá trình sưu tầm và hệ thống khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

 

tags : sach nhung quy dinh moi nhat , tra kiem tra trong truong hoc, chinh ke toan kiem toan thanh, huong dan cong tac quan ly tai, sách những quy định mới nhất , tra kiểm tra trong trường học, chính kế toán kiểm toán thanh, hướng dẫn công tác quản lý tài

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN C

Giá bìa: VNĐ 327000

Giá bán: VNĐ 277950

Mã Sách: SKT-39

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHỆP ĐƠN V

Giá bìa: VNĐ 320000

Giá bán: VNĐ 272000

Mã Sách: SKT-38

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-37

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-36

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: SKT-35

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHẾ

Giá bìa: VNĐ 320000

Giá bán: VNĐ 272000

Mã Sách: SKT-34

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG NHÀ NƯ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-33

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-32

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-31

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-30

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-29

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-28

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-27

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-26

258 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ

Giá bìa: VNĐ 200000

Giá bán: VNĐ 170000

Mã Sách: SKT-25

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Giá bìa: VNĐ 198000

Giá bán: VNĐ 168300

Mã Sách: SKT-24

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 168000

Giá bán: VNĐ 142800

Mã Sách: SKT-23

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-22

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN DÙ

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-21

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 294000

Giá bán: VNĐ 249900

Mã Sách: SKT-20

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

333 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 290000

Giá bán: VNĐ 246500

Mã Sách: SKT-19

GIÁO TRÌNH TIN HỌC KẾ TOÁN (DÙNG CHO TRÌ

Giá bìa: VNĐ 27000

Giá bán: VNĐ 24300

Mã Sách: SKT-18

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (DÙNG CHO TR

Giá bìa: VNĐ 25000

Giá bán: VNĐ 22500

Mã Sách: SKT-17

HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC - NHỮN

Giá bìa: VNĐ update

Giá bán: VNĐ update

Mã Sách: SKT-16

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-15

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP (ĐÃ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-14

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÁ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-13

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-12

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN DÙ

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-11

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 275000

Giá bán: VNĐ 233750

Mã Sách: SKT-10

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠ

Giá bìa: VNĐ 275000

Giá bán: VNĐ 233750

Mã Sách: SKT-9

252 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ

Giá bìa: VNĐ 150000

Giá bán: VNĐ 127500

Mã Sách: SKT-8

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HƯỚNG DẪN

Giá bìa: VNĐ 46000

Giá bán: VNĐ 41400

Mã Sách: SKT-7

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-6

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-5

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-4

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-3

NỘI DUNG VÀ HƯỚNG DẪN 26 CHUẨN MỰC KẾ TO

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: SKT-2

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN CÔNG T

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-1