TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU, MUA SẮM, QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, LẬP DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH, KIỂM SOÁT THU, CHI QUA KHO BẠC - 2009

Mã Sách: STC-4

Giá bìa: 298000

Giá bán: 253300

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 888

In và nộp lưu chiểu: năm 2009

 

Tóm tắt nội dung:


Đấu thầu và các quy định về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp, mua sắm hàng hoá, tài sản, vật tư, trang thiết bị trong hoạt động xây lắp và các hoạt động quản lý tài chính để sử dụng vốn ngân sách nhà nước một cách hiệu quả nhằm bảo đảm môi trường pháp lý thống nhất và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật về đấu thầu.

Đồng thời để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý tài chính, lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách, quản lý tài sản cơ quan nhà nước, Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành hàng loạt các văn bản quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; định mức biên chế trong các cơ sở y tế, đấu thầu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách; chế độ quản lý tài chính đối với viện trợ không hoàn lại; chi tiếp khách, chi công tác phí, tổ chức hội nghị; thanh tra, kiểm tra tài chính; thực hiện kiểm soát chi tiền mặt qua Kho bạc nhà nước, v.v...


Nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thận lợi trong quản lý tài chính, biên chế, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn sách “Các quy định mới nhất hướng dẫn đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản nhà nước, quản lý tài chính, lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách, kiểm soát thu, chi qua kho bạc - 2009”.

Cuốn sách gồm mười phần:

Phần thứ nhất: Quy định mới về đấu thầu trong xây dựng năm 2009


Phần thứ hai: Quy định mới về đấu thầu, mua sắm hàng hoá, tài sản, vật tư, trang thiết bị sử dụng ngân sách nhà nước năm 2009

Phần thứ ba: Quy định mới về quản lý, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản nhà nước, phương tiện đi lại, tính hao mòn tài sản cố định năm 2009

Phần thứ tư: Chế độ mới về tiêu chuẩn, định mức, quản lý, bảo trì công sở và nhà công vụ

Phần thứ năm: Chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị, nhận và nộp quà tặng

Phần thứ sáu: Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí

Phần thứ bẩy: Quy định mới về quản lý, lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước, kiểm soát thu, chi qua kho bạc năm 2009

Phần thứ tám: Chế độ mới về thanh tra, kiểm tra tài chính

Phụ lụcHy vọng cuốn sách là tài liệu thiết thực cho lãnh đạo và các cán bộ làm công tác quản lý tài chính ở cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp.Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

 

tags : cac quy dinh moi nhat huong dan dau thau, mua , sach, kiem soat thu, chi qua kho bac - 2009, chinh, lap du toan, quyet toan thu, chi ngan, sam, quan ly tai san nha nuoc, quan ly tai, các quy định mới nhất hướng dẫn đấu thầu, mua , sách, kiểm soát thu, chi qua kho bạc - 2009, chính, lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân, sắm, quản lý tài sản nhà nước, quản lý tài

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-26

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CHẾ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-25

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HƯỚ

Giá bìa: VNĐ 327000

Giá bán: VNĐ 277950

Mã Sách: STC-24

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THANH TRA, KIỂM TR

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-23

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ

Giá bìa: VNĐ 398000

Giá bán: VNĐ 338300

Mã Sách: STC-22

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-21

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG THỰC HIỆN TỪ 0

Giá bìa: VNĐ 346000

Giá bán: VNĐ 294100

Mã Sách: STC-20

CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-19

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-18

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, C

Giá bìa: VNĐ 250000

Giá bán: VNĐ 212500

Mã Sách: STC-17

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-16

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-15

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NG

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-14

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-13

CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-12

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ NGÂN SÁCH CU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-11

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-10

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-9

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-8

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-7

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-6

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-5

CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-4

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: STC-3

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-2

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-1