TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, SUẤT VỐN ĐẦU TƯ VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Mã Sách: STC-13

Giá bìa: 298000

Giá bán: 253300

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 792

In và nộp lưu chiểu: năm 2011

Tóm tắt nội dung:

Ở Việt Nam, trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, hoạt động đầu tư xây dựng và đấu thầu đã có bước phát triển nhanh, đáp ứng được yêu cầu của các ngành trong nền kinh tế nhiều thành phần.

Nhằm đưa hoạt động đầu tư xây dựng và đấu thầu đi vào nề nếp, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao, Chính phủ, các Bộ ngành có liên quan đã sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn bản mới để hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, thi hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp và an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng...

Đặc biệt, ngày 17/06/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 86/2011/TT-BTC của quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 50/2011/TT-BTC ngày 21/4/2011 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 34/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giỏ hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đũi và bảo hành sản phẩm, hàng húa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp và Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 hướng dẫn thực hiện một số quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO Và hợp đồng BT

Với mục đích góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thêm thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng và đấu thầu như: quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng; suất vốn đầu tư; lập và quản lý dự án, điều chỉnh đơn giá, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quy hoạch, khảo sỏt xây dựng; chất lượng công trình và nhà ở cho sinh viên, công nhân và người có thu nhập thấp v.v., Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng, suất vốn đầu tư và quy định mới nhất về chất lượng công trình, chi phí quản lý dự án, báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, lập, quản lý, quyết toán chi phí đầu tư, thi công xây dựng 2011”

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất: Quy định mới

Phần thứ hai: Hướng dẫn chi tiết mới nhất về lập và quản lý dự án, điều chỉnh đơn giá, lập dự toán và quyết toán, quản lý chi phớ dự án Đầu tư xây dựng công trình

Phần thứ ba: Quy định mới nhất về quy hoạch, khảo sát xây dựng

Phần thứ tư: Quy định mới nhất về đảm bảo chất lượng công trình

Phần thứ năm: Quy định mới nhất về nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân,

nhà ở cho người có thu nhập thấp

Phần thứ sỏu: Quy định mới nhất về đô thị

Phần thứ bảy: Quy định mới nhất về Đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu xây dựng

Phần thứ tỏm: Quy định mới nhất về suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

NHÀ XUẤT BẢN

 

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-26

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CHẾ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-25

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HƯỚ

Giá bìa: VNĐ 327000

Giá bán: VNĐ 277950

Mã Sách: STC-24

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THANH TRA, KIỂM TR

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-23

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ

Giá bìa: VNĐ 398000

Giá bán: VNĐ 338300

Mã Sách: STC-22

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-21

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG THỰC HIỆN TỪ 0

Giá bìa: VNĐ 346000

Giá bán: VNĐ 294100

Mã Sách: STC-20

CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-19

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-18

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, C

Giá bìa: VNĐ 250000

Giá bán: VNĐ 212500

Mã Sách: STC-17

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-16

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-15

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NG

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-14

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-13

CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-12

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ NGÂN SÁCH CU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-11

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-10

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-9

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-8

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-7

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-6

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-5

CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-4

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: STC-3

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-2

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-1