TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2009-2010 VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

Mã Sách: ST-12

Giá bìa: 350000

Giá bán: 297500

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 992

In và nộp lưu chiểu: năm 2009

 

Tóm tắt nội dung:


Nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong lĩnh vực thuế, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành đầy đủ các luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, quản lý thuế và các loại thuế khác.

Thực hiện Nghị quyết số 32/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân từ tháng 01/2009 đến hết tháng 6/2009 đã giãn cho các đối tượng và tiếp tục miễn số thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/7/2009 đến hết năm 2009 đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009, Thông tư số 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 và Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 về thuế TNCN đối với chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản, trúng thưởng trong các trò chơi tại điểm vui chơi giải trí có thưởng và đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Đối với Thuế Giá trị gia tăng và Thu nhập doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành hàng loạt Thông tư như: Thông tư số 03/2009/TT-BTC, Thông tư số 04/2009/TT-BTC, Thông tư số 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009, Thông tư số 12/2009/TT-BTC, Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009, Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009, Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009. Và gần đây, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009, Thông tư số 181/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009, Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009...

Thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2009), ngày 27/3/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khi Luật Quản lý thuế có hiệu lực, việc kê khai, thu nộp, quản lý các loại thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà, đất; thuế tài nguyên; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế môn bài, tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, xử phạt vi phạm pháp luật thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, xử lý nợ đọng thuế phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Để giúp bạn đọc nắm được một cách đầy đủ nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về thuế đã được ban hành và các văn bản pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung của nhà nước, Nhà Xuất bản Tài chính đã xuất bản cuốn sách: “Chính sách thuế mới 2009-2010 và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế, các loại thuế khác”.

Nội dung cuốn sách gồm 13 phần:

Phần thứ nhất:   Thuế thu nhập cá nhân

Phần thứ hai:   Thuế giá trị gia tăng

Phần thứ ba:  Thuế thu nhập doanh nghiệp

Phần thứ tư:   Quản lý thuế

Phần thứ năm:   Thuế chuyển quyền sử dụng đất

Phần thứ sáu:   Thuế tiêu thụ đặc biệt

Phần thứ bảy:   Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Phần thứ tám:   Thuế nhà, đất

Phần thứ chín:   Thuế tài nguyên

Phần thứ mười:    Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Phần thứ mười một:  Thuế môn bài

Phần thứ mười hai:  Thu tiền sử dụng đất

Phần thứ mười ba: Văn bản mới về lệ phí trước bạ

Cuốn sách được trình bày một cách hệ thống, có chọn lọc các văn bản về chính sách thuế mới nhất. Các phần trong cuốn sách được chia theo nội dung của từng chính sách thuế nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc có thể theo dõi, nắm bắt được các vấn đề một cách đầy đủ, nhanh chóng nhất. Đặc biệt trong cuốn sách này đã cập nhật các văn bản mới nhất năm 2009. Do vậy, có thể nói rằng, cuốn sách này là một tài liệu cần thiết cho bạn đọc trong việc nghiên cứu, học tập, thực hiện, chỉ đạo công tác liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Tuy nhiên, trong quá trình hệ thống, tuyển chọn khó tránh khỏi còn thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn.

 

 

tags : chinh sach thue moi 2009-2010 va van ban huong , nghiep, luat quan ly thue, cac loai thue khac, thue gia tri gia tang, luat thue thu nhap doanh, dan thuc hien luat thue thu nhap ca nhan, luat, chính sách thuế mới 2009-2010 và văn bản hướng , nghiệp, luật quản lý thuế, các loại thuế khác, thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh, dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

DANH MỤC VÀ THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA X

Giá bìa: VNĐ 495000

Giá bán: VNĐ 420750

Mã Sách: ST-25

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2013 - HƯỚNG DẪN KÊ

Giá bìa: VNĐ 360000

Giá bán: VNĐ 306000

Mã Sách: ST-24

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG H

Giá bìa: VNĐ 100000

Giá bán: VNĐ 90000

Mã Sách: ST-23

DANH MỤC THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT

Giá bìa: VNĐ 450000

Giá bán: VNĐ 382500

Mã Sách: ST-22

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2012 - HƯỚNG DẪN KÊ

Giá bìa: VNĐ 390000

Giá bán: VNĐ 331500

Mã Sách: ST-21

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-20

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ASEA

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-19

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-18

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT TOÁN THUẾ

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: ST-17

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, Q

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: ST-16

THÔNG TƯ SỐ 28/2011/TT-BTC NGÀY 28/02/20

Giá bìa: VNĐ 150000

Giá bán: VNĐ 127500

Mã Sách: ST-15

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM

Giá bìa: VNĐ update

Giá bán: VNĐ update

Mã Sách: ST-14

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2010 VÀ VĂN BẢN HƯỚN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-13

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2009-2010 VÀ VĂN BẢN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-12

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2009 VÀ VĂN BẢN HƯỚN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-11

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-10

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-9

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-8

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-7

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-6

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-5

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-4

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP VÀ QUYẾT TOÁN THU

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: ST-3

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHỎP LUẬT VỀ THUẾ GIỎ T

Giá bìa: VNĐ 40000

Giá bán: VNĐ 36000

Mã Sách: ST-2

sach thue

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-1