TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT TOÁN, MIỄN GIẢM, HOÀN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ PHẠT, THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ - 2009

Mã Sách: ST-8

Giá bìa: 298000

Giá bán: 253300

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 792

In và nộp lưu chiểu: năm 2009

 

Tóm tắt nội dung:


Từ năm 2006 đến nay, Quốc hội đã ban hành các Luật như: Luật Quản lý thuế, Luật thuế thu nhập các nhân, thuế GTGT, Thuế TNDN..., Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các luật thuế nêu trên, nhờ đó công tác quản lý thuế từng bước được tăng cường, hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý thuế được nâng cao, mặt khác quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế và của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế, thực hiện vai trò kiểm tra giám sát của Nhà nước, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện quản lý thuế.


Nhằm giúp cho các cá nhân, tổ chức là những đối tượng triển khai thực thi các chính sách thuế một cách dễ dàng, nhất là việc tự kê khai, xác định các khoản doanh thu, chi phí hợp lý, hợp lệ, thu nhập chịu thuế, tính thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế. Đồng thời giúp người nộp thuế, cơ quan chi trả thu nhập làm các thủ tục, hồ sơ đăng ký để được cấp mã số thuế, thực hiện kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế một cách thuận lợi nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện các thủ tục, hồ sơ hành chính về thuế như: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế một cách đơn giản, rõ ràng, minh bạch, mặt khác nắm được nội dung trình tự, thủ tục, thời hạn kiểm tra, thanh tra; trách nhiệm của công chức và của người nộp thuế trong kiểm tra, thanh tra thuế để phòng chống, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, chống thất thu thuế, đồng thời để giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, xử lý bồi thường thiệt hại về thuế theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn sách “Hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp, quyết toán, miễn giảm, hoàn, khiếu nại, tố cáo, xử phạt, thanh tra, kiểm tra thuế, thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi thuế - 2009”.Nội dung cuốn sách gồm có 8 phần:


Phần thứ nhất: Hướng dẫn về đăng ký thuế, cấp mã số thuế


Phần thứ hai: Hướng dẫn về kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và các loại thuế khác


Phần thứ  ba: Hướng dẫn quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN và các loại thuế khác


Phần thứ tư: Hướng dẫn miễn, giảm thuế  TNDN, TNCN và các loại thuế khác


Phần thứ năm: Hướng dẫn hoàn thuế GTGT, TNCN và các loại thuế khác
Phần thứ sáu: Hướng dẫn về hoá đơn, biên lai, tờ khai chứng từ khấu trừ thuế


Phần thứ  bảy: Hướng dẫn về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế


Phần thứ tám: Chính sách ưu đãi về thuếXin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

 

tags : huong dan thuc hien ke khai, nop, quyet toan, , hanh chinh, chinh sach uu dai thue - 2009, phat, thanh tra, kiem tra thue, thu tuc, mien giam, hoan, khieu nai, to cao, xu, hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp, quyết toán, , hành chính, chính sách ưu đãi thuế - 2009, phạt, thanh tra, kiểm tra thuế, thủ tục, miễn giảm, hoàn, khiếu nại, tố cáo, xử

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

DANH MỤC VÀ THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA X

Giá bìa: VNĐ 495000

Giá bán: VNĐ 420750

Mã Sách: ST-25

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2013 - HƯỚNG DẪN KÊ

Giá bìa: VNĐ 360000

Giá bán: VNĐ 306000

Mã Sách: ST-24

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG H

Giá bìa: VNĐ 100000

Giá bán: VNĐ 90000

Mã Sách: ST-23

DANH MỤC THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT

Giá bìa: VNĐ 450000

Giá bán: VNĐ 382500

Mã Sách: ST-22

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2012 - HƯỚNG DẪN KÊ

Giá bìa: VNĐ 390000

Giá bán: VNĐ 331500

Mã Sách: ST-21

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-20

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ASEA

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-19

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-18

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT TOÁN THUẾ

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: ST-17

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, Q

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: ST-16

THÔNG TƯ SỐ 28/2011/TT-BTC NGÀY 28/02/20

Giá bìa: VNĐ 150000

Giá bán: VNĐ 127500

Mã Sách: ST-15

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM

Giá bìa: VNĐ update

Giá bán: VNĐ update

Mã Sách: ST-14

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2010 VÀ VĂN BẢN HƯỚN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-13

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2009-2010 VÀ VĂN BẢN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-12

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2009 VÀ VĂN BẢN HƯỚN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-11

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-10

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-9

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-8

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-7

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-6

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-5

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-4

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP VÀ QUYẾT TOÁN THU

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: ST-3

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHỎP LUẬT VỀ THUẾ GIỎ T

Giá bìa: VNĐ 40000

Giá bán: VNĐ 36000

Mã Sách: ST-2

sach thue

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-1