TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP QUA SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ - 2009

Mã Sách: ST-5

Giá bìa: 298000

Giá bán: 253300

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 848

In và nộp lưu chiểu: năm 2009

 

Tóm tắt nội dung:


Kế toán là nội dung quan trọng trong công tác quản lý tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nó cung cấp số liệu một cách trung thực, đầy đủ, chính xác nhằm giúp đơn vị chấp hành đúng chính sách của Nhà nước, nộp đầy đủ và kịp thời các khoản thuế vào ngân sách.

Mặt khác trong hệ thống các chính sách của Nhà nước thì hệ thống các chính sách thuế có vị trí quan trọng không chỉ đảm bảo nguồn thu nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu cho ngân sách nhà nước mà còn có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo hộ nền sản xuất, khuyến khích các hoạt động xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành áp dụng cho các doanh nghiệp đồng thời nắm được một cách đầy đủ nội dung cơ bản các văn bản pháp luật mới nhất về thuế, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp qua sơ đồ tài khoản và các quy định mới nhất về quản lý tài chính, kế toán, thuế - 2009"

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

- Phần thứ nhất - Sơ đồ kế toán: Cuốn sách đã trình bày các sơ đồ hướng dẫn thực hiện kế toán các chuẩn mực kế toán và các quy định bổ sung, sửa đổi trong chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành trên cơ sở các Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chuẩn mực kế toán, các Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán. Đặc biệt phần sơ đồ đã cập nhật những hướng dẫn mới nhất về chính sách thuế theo các Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn các Luật thuế GTGT và thuế TNDN và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.

- Phần thứ hai - Hệ thống báo cáo tài chính

- Phần thứ ba - Hệ thống các văn bản pháp luật mới nhất về kế toán, thuế năm 2009

1. Về thuế: Cuốn sách đã hệ thống hoá và cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật mới về các loại thuế như:

- Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

- Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và nhiều văn bản khác về thuế.

2. Về kế toán: Cuốn sách đã cập nhật thêm những văn bản mới như:
- Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, cán bộ thuế, nhân viên kế toán, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán. Nó cũng bổ sung và cung cấp những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về chính sách thuế của Nhà nước.

Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, song vì thời gian có hạn nên không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tập thể tác giả mong nhận được và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của bạn đọc.

 

tags : hướng dẫn thực hành kế toán doanh , tài chính, kế toán, thuế - 2009, các quy định mới nhất về quản lý, nghiệp qua sơ đồ tài khoản và, hướng dẫn thực hành kế toán doanh , tài chính, kế toán, thuế - 2009, các quy định mới nhất về quản lý, nghiệp qua sơ đồ tài khoản và

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

DANH MỤC VÀ THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA X

Giá bìa: VNĐ 495000

Giá bán: VNĐ 420750

Mã Sách: ST-25

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2013 - HƯỚNG DẪN KÊ

Giá bìa: VNĐ 360000

Giá bán: VNĐ 306000

Mã Sách: ST-24

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG H

Giá bìa: VNĐ 100000

Giá bán: VNĐ 90000

Mã Sách: ST-23

DANH MỤC THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT

Giá bìa: VNĐ 450000

Giá bán: VNĐ 382500

Mã Sách: ST-22

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2012 - HƯỚNG DẪN KÊ

Giá bìa: VNĐ 390000

Giá bán: VNĐ 331500

Mã Sách: ST-21

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-20

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ASEA

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-19

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-18

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT TOÁN THUẾ

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: ST-17

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, Q

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: ST-16

THÔNG TƯ SỐ 28/2011/TT-BTC NGÀY 28/02/20

Giá bìa: VNĐ 150000

Giá bán: VNĐ 127500

Mã Sách: ST-15

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM

Giá bìa: VNĐ update

Giá bán: VNĐ update

Mã Sách: ST-14

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2010 VÀ VĂN BẢN HƯỚN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-13

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2009-2010 VÀ VĂN BẢN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-12

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2009 VÀ VĂN BẢN HƯỚN

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: ST-11

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN, KIỂM

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-10

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-9

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KÊ KHAI, NỘP, QUYẾT

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-8

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-7

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-6

sach thue

sach thue

sach thue

sach thue

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-5

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-4

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP VÀ QUYẾT TOÁN THU

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: ST-3

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHỎP LUẬT VỀ THUẾ GIỎ T

Giá bìa: VNĐ 40000

Giá bán: VNĐ 36000

Mã Sách: ST-2

sach thue

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: ST-1