Biểu mẫu theo thông tư 133/2016 ngày 26 tháng 8 năm 2016
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
21 Thông tư 133-2016. mẫu số 04 – tt - giấy thanh toán tiền tạm ứng 1460
22 Thông tư 133-2016. mẫu số 04 – tscđ - biên bản đánh giá lại tscđ 1269
23 Thông tư 133-2016. mẫu số 03-lđtl-bảng thanh toán tiền thưởng 1200
24 Thông tư 133-2016. mẫu số 03 – vt - biên bản kiểm nghiệm 1197
25 Thông tư 133-2016. mẫu số 03 – tt - giấy đề nghị tạm ứng 1731
26 Thông tư 133-2016. mẫu số 03 – tscđ - biên bản bàn giao tscđ sửa chữa lớn hoàn thành 972
27 Thông tư 133-2016. mẫu số 02-tscđ - biên bản thanh lý tscđ 1092
28 Thông tư 133-2016. mẫu số 02-lđtl - bảng thanh toán tiền lương 1184
29 Thông tư 133-2016. mẫu số 02 – vt - phiếu xuất kho 1529
30 Thông tư 133-2016. mẫu số 02 – tt - phiếu chi 1590
31 Thông tư 133-2016. mẫu số 02 – bh - thẻ quầy hàng 1007
32 Thông tư 133-2016. mẫu số 01b – lđtl-bảng chấm công làm thêm giờ 1236
33 Thông tư 133-2016. mẫu số 01a - lđtl bảng chấm công 1079
34 Thông tư 133-2016. mẫu số 01 – vt - phiếu nhập kho 1129
35 Thông tư 133-2016. mẫu số 01 – tt - phiếu thu 2213
36 Thông tư 133-2016. mẫu số 01 – tscđ - biên bản giao nhận tscđ 1168
37 Thông tư 133-2016. mẫu số 01 – bh - bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 1011
38 Thông tư 133-2016. danh mục biểu mẫu, giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán 1263
39 Thông tư 133-2016. bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế (mẫu số f01 - dnn) 1051
40 Thông tư 133-2016. bản thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số b09-dnsn) 1653
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»
Trang 2 trong tổng số 3 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!