Đào Tạo Kế Toán – Thuế

Dao tao ke toan thue, thuc hanh ke toan thue, hoc ke toan, đào tạo kế toán thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

CẦU GIẤY - KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN-KẾ TOÁN THUẾ-KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 12/2015

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ - KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI CẦU GIẤY

<Lịch khai giảng từ 23/11/2015 đến 31/12/2015>

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (HÀ NỘI)

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (TP.HCM)

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (ĐỒNG NAI)

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (HÀ ĐÔNG)

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (CẦU GIẤY)

I> KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ TẠI CẦU GIẤY

ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN TẠI CẦU GIẤY:

- Học ở Cơ sở 3: Phòng 304 - Tầng 3- Tòa Nhà A1, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Giấy, Hà Nội (Xem bản đồ Địa chỉ học kế toán) (gần Trường Đại Học Thương Mại)

1> Lớp học kế toán căn bản - Nhập môn kế toán: (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng lớp học kế toán nhập môn ở Cầu Giấy

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

6

700,000

07/12

14/12

21/12

28/12

T 3,5,CN

Tối

6

700,000

08/12

15/12

22/12

29/12

T7,CN

S,C

6

700,000

13/12

20/12

27/12

03/01

Từ T2 đến T6

Sáng

6

700,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Từ T2 đến T6

Chiều

6

700,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 630,000đ/1 người - Sinh viên còn: 595,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 560,000đ/1 người - Sinh viên còn: 525,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 490,000đ/1 người - Sinh viên còn: 455,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 35% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

2> Lớp học thực hành kế toán thuế: (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng lớp học thực hành kế toán thuế tại Cầu Giấy

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

20

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

T 3,5,CN

Tối

20

1,400,000

08/12

15/12

22/12

29/12

T7,CN

S,C

20

1,400,000

13/12

20/12

27/12

03/01

Từ T2 đến T6

Sáng

20

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Từ T2 đến T6

Chiều

20

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1260,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1190,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1120,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1050,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 980,000đ/1 người - Sinh viên còn: 910,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 35% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

3> Lớp Học Kế Toán Tổng Hợp Thuế Thực Hành (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng lớp học kế toán tổng hợp thuế thực hành tại Cầu Giấy

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

20

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

T 3,5,CN

Tối

20

1,400,000

08/12

15/12

22/12

29/12

T7,CN

S,C

20

1,400,000

13/12

20/12

27/12

03/01

Từ T2 đến T6

Sáng

20

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Từ T2 đến T6

Chiều

20

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1260,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1190,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1120,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1050,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 980,000đ/1 người - Sinh viên còn: 910,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 35% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

4> Lớp Học Kế Toán Thực Hành Kê Khai Thuế (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng lớp học kế toán thực hành khai thuế tại Cầu Giấy

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

5

560,000

07/12

14/12

21/12

28/12

T 3,5,CN

Tối

5

560,000

08/12

15/12

22/12

29/12

T7,CN

S,C

5

560,000

13/12

20/12

27/12

03/01

Từ T2 đến T6

Sáng

5

560,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Từ T2 đến T6

Chiều

5

560,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 504,000đ/1 người - Sinh viên còn: 476,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 448,000đ/1 người - Sinh viên còn: 420,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 392,000đ/1 người - Sinh viên còn: 364,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 35% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

5> Lớp học kế toán máy: (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng lớp học kế toán máy tại Cầu Giấy – Hà Nội

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

10

700,000

07/12

14/12

21/12

28/12

T 3,5,CN

Tối

10

700,000

08/12

15/12

22/12

29/12

T7,CN

S,C

10

700,000

13/12

20/12

27/12

03/01

Từ T2 đến T6

Sáng

10

700,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Từ T2 đến T6

Chiều

10

700,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 630,000đ/1 người - Sinh viên còn: 595,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 560,000đ/1 người - Sinh viên còn: 525,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 490,000đ/1 người - Sinh viên còn: 455,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 35% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

6> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp thương mại nội địa: (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng Lớp học kế toán thuế thương mại ở Cầu Giấy

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

T 3,5,CN

Tối

15

1,400,000

08/12

15/12

22/12

29/12

T7,CN

S,C

15

1,400,000

13/12

20/12

27/12

03/01

Từ T2 đến T6

Sáng

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Từ T2 đến T6

Chiều

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1260,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1190,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1120,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1050,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 980,000đ/1 người - Sinh viên còn: 910,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 35% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

7> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu: (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng lớp học kế toán xuất nhập khẩu tại Cầu Giấy

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

T 3,5,CN

Tối

15

1,400,000

08/12

15/12

22/12

29/12

T7,CN

S,C

15

1,400,000

13/12

20/12

27/12

03/01

Từ T2 đến T6

Sáng

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Từ T2 đến T6

Chiều

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1260,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1190,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1120,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1050,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 980,000đ/1 người - Sinh viên còn: 910,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 35% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

8> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp dịch vụ (du lịch, vận tải, khách sạn…) (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng Khóa học kế toán thuế dịch vụ ở Cầu Giấy

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

T 3,5,CN

Tối

15

1,400,000

08/12

15/12

22/12

29/12

T7,CN

S,C

15

1,400,000

13/12

20/12

27/12

03/01

Từ T2 đến T6

Sáng

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Từ T2 đến T6

Chiều

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1260,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1190,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1120,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1050,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 980,000đ/1 người - Sinh viên còn: 910,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 35% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

9> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp xây lắp, xây dựng: (gồm lớp học ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng Khóa học kế toán xây dựng tại Cầu Giấy

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

20

1,750,000

07/12

14/12

21/12

28/12

T 3,5,CN

Tối

20

1,750,000

08/12

15/12

22/12

29/12

T7,CN

S,C

20

1,750,000

13/12

20/12

27/12

03/01

Từ T2 đến T6

Sáng

20

1,750,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Từ T2 đến T6

Chiều

20

1,750,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1575,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1487,500đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1400,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1312,500đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 1225,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1137,500đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 35% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

10> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp sản xuất: (gồm lớp học ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng lớp kế toán sản xuất ở Cầu Giấy

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

T 3,5,CN

Tối

15

1,400,000

08/12

15/12

22/12

29/12

T7,CN

S,C

15

1,400,000

13/12

20/12

27/12

03/01

Từ T2 đến T6

Sáng

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Từ T2 đến T6

Chiều

15

1,400,000

07/12

14/12

21/12

28/12

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 1260,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1190,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 1120,000đ/1 người - Sinh viên còn: 1050,000đ/1 người

- Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 980,000đ/1 người - Sinh viên còn: 910,000đ/1 người

- Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp kế toán thứ 2

* Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 35% học phí

Xem thông tin khuyến mại chi tiết: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

II> KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI CẦU GIẤY

1> Lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp: <học tại Cầu Giấy>

- Khai giảng lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp tại Cầu Giấy

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí

Học tối
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối
T3, 5, 7
(18h-21h)

Học chiều T7, cả ngày CN

(tháng)

(Gốc)

(Ưu đãi)

16/11/2015

15/11/2015

15/11/2015

2

2,000,000

Liên hệ

14/12/2015

13/12/2015

13/12/2015

2

2,000,000

Liên hệ

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại:: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội để biết thêm chi tiết)

2> Lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: học tại Cầu Giấy

- Khai giảng lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Cầu Giấy

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí

Học chiều T7, cả ngày CN
S: 8h30-11h30 - C: 13h30-14h30

(tháng)

(Gốc)

(Ưu đãi)

15/11/2015

2

2,500,000

Liên hệ

13/12/2015

2

2,500,000

Liên hệ

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại:: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội để biết thêm chi tiết)

3> Địa Điểm Học Lớp Kế Toán Trưởng ở Tại Cầu Giấy:

ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI CẦU GIẤY:

- Học tại Cơ sở 3: Phòng 304 - Tầng 3- Tòa Nhà A1, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Giấy, Hà Nội (Xem Bản đồ chỉ đường)

4> Khuyến mại khi học lớp kế toán trưởng tại Cầu Giấy:

- xin xem thêm tại: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

III> KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - THUẾ TẠI CẦU GIẤY

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội để biết thêm chi tiết)

1> Khóa học tài chính dành cho nhà quản lý

- Khai giảng lớp kế toán, tài chính dành cho nhà quản lý

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí

Học tối
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối
T3, 5, 7
(18h-21h)

Học chiều T7, cả ngày CN

(buổi)

(Gốc)

(Ưu đãi)

14/07/2014

18/03/2014

14/06/2014

6

2,200,000

1,980,000

13/08/2014

16/08/2014

6

2,200,000

1,980,000

2> Chứng chỉ đại lý thuế - Bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

- Khai giảng Lớp học đại lý thuế tại Cầu Giấy

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí

Học tối
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối
T3, 5, 7
(18h-21h)

Học chiều T7, cả ngày CN

(buổi)

(Gốc)

(Ưu đãi)

12/10/2015

11/10/2015

22

3,000,000

2,700,000

26/10/2015

25/10/2015

22

3,000,000

2,700,000

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội để biết thêm chi tiết)

3> Lớp học phòng ngừa sai sót trong quyết toán thuế:

- Khai giảng Khóa học phòng ngừa sai sót khi quyết toán thuế

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí

Học tối
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối
T3, 5, 7
(18h-21h)

Học cả ngày CN

(ngày)

(Gốc)

(Ưu đãi)

10/08/2015

09/08/2015

2

1,000,000

900,000

11/10/2015

2

1,000,000

900,000

2

1,000,000

900,000

4> Hướng dẫn lập báo cáo tài chính và điều chỉnh các sai sót trong báo cáo tài chính

- Khai giảng khóa học hướng dẫn lập báo cáo tài chính ở Cầu Giấy

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí

Học tối
T2, 4, 6
(18h-20h)

Học tối
T3, 5, 7
(18h-20h)

Học cả ngày T7, CN

(buổi)

(Gốc)

(Ưu đãi)

07/12/2015

08/12/2015

08/11/2015

5

800,000

720,000

14/12/2015

15/12/2015

15/11/2015

5

800,000

720,000

21/12/2015

22/12/2015

5

800,000

720,000

28/12/2015

29/12/2015

5

800,000

720,000

* Xin lưu ý: Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội để biết thêm chi tiết)

5> Địa Điểm học kế toán chuyên đề tại Cầu Giấy:

ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ TẠI CẦU GIẤY:

- Hoặc tại Cơ sở 3: Phòng 304 - Tầng 3- Tòa Nhà A1, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Giấy, Hà Nội (Xem Bản đồ chỉ đường)

6> Khuyến mại khi học lớp kế toán chuyên đề tại Cầu Giấy:

- xin xem thêm tại: Ưu đãi học phí khóa học kế toán tại Hà Nội

 

CẦU GIẤY - KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN-KẾ TOÁN THUẾ-KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 12/2015
 

Đăng ký học kế toán

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!