Giáo trình tin học căn bản

 

GIÁO TRÌNH TIN HỌC CĂN BẢN

BÀI 1: MÁY PC VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH............................................................................... 4

I. Giới thiệu về máy tính cá nhân – PC....................................................................... 4

II. Hệ điều hành Windows XP.................................................................................... 8

III. Tắt máy............................................................................................................... 9

IV. Cách sử dụng chuột............................................................................................. 9

V. Cửa sổ................................................................................................................... 9

VI. Folder................................................................................................................ 10

VII. File (tập tin)...................................................................................................... 12

BÀI 2: CHƯƠNG TRÌNH WORDPAD........................................................................... 13

I. Khởi động............................................................................................................ 13

II. Mô tả màn hình Wordpad................................................................................... 13

III. Cách gõ dấu việt............................................................................................... 14

IV. Các lệnh soạn thảo văn bản đơn giản................................................................ 16

V. Các thao tác trên file văn bản.............................................................................. 17

VI. Bài tập Wordpad................................................................................................ 19

VII. Có hỏi mới biết - lỗi ghi đè............................................................................... 22

BÀI 3: WINDOWS EXPLORER.................................................................................... 23

I. Khởi động............................................................................................................ 23

II. Công dụng.......................................................................................................... 23

III. Mô tả màn hình................................................................................................. 23

IV. Các bước chuẩn bị............................................................................................. 24

V. Các thao tác trên cửa sổ trái .............................................................................. 25

VI. Tạo folder: 4 bước............................................................................................. 25

VII. Thay đổi cách thể hiện, sắp xếp ở cửa sổ phải................................................. 25

VIII. Tùy biến cho toolbars...................................................................................... 26

IX. Bài tập windows explorer 1................................................................................ 28

X. Chọn đối tượng trong cửa sổ phải: ..................................................................... 29

XI. Các thao tác về folders và files.......................................................................... 29

XII. Tìm đối tượng khi không biết rõ địa chỉ............................................................ 31

XIII. Đường dẫn – Path............................................................................................ 33

XIV. Dùng các ký tự đại diện cho tên file trong thao tác tìm kiếm........................... 34

XV. Bài tập windows explorer 2............................................................................... 36

XVI. Tạo shortcut.................................................................................................... 37

XVII. Xem thông tin về đĩa – đổi nhãn đĩa............................................................... 40

XVIII. Bài tập tổng hợp............................................................................................ 41

BÀI 4: ACCESSORIES & CONTROL PANEL................................................................ 42

I. Chương trình máy tính cá nhân – calculator......................................................... 42

II. Chương trình điều chỉnh âm thanh – volume control......................................... 43

III. Chương trình vẽ hình – paint............................................................................. 45

IV. Nghe nhạc và xem phim với windows media player.......................................... 48

V. Chương trình control panel................................................................................. 50

BÀI 5: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NÂNG CAO........................................................................... 55

I. Định dạng đĩa mềm và đĩa dùng cổng USB.......................................................... 55

II. Tùy biến Start menu & Taskbar của windows XP................................................. 56

III. Có hỏi mới biết – về Destop của windows XP.................................................... 58

BÀI 6: PHỤ LỤC – WINDOWS................................................................................... 59

I. Nén & giải nén trong windows XP........................................................................ 59

II. Gỡ bỏ chức năng tự động autoplay..................................................................... 60

III. Nấu chè xôi đổi tên cục cưng PC....................................................................... 62

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................ 63

BÀI 7: ĐẠI CƯƠNG VỀ INTERNET.............................................................................. 64

I. Internet là gì?...................................................................................................... 64

II. Các dịch vụ cơ bản trên internet........................................................................ 64

III. Dịch vụ world wide web (www).......................................................................... 65

IV. Cửa sổ internet explorer (IE)............................................................................. 66

V. Các chức năng trong IE....................................................................................... 67

VI. Một số Option.................................................................................................... 68

BÀI 8: THỰC HÀNH (DỊCH VỤ WWW)...................................................................... 69

I. Website............................................................................................................... 69

II. Xem báo............................................................................................................. 78

III. Nghe nhạc......................................................................................................... 79

BÀI 9: WEBMAIL........................................................................................................ 82

I. Gửi thiệp.............................................................................................................. 96

II. Nhận thiệp.......................................................................................................... 98

III. Gởi thiệp ở Yahoo.............................................................................................. 99

BÀI 11: NHẮN TIN ĐẾN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (SMS).......................................... 101

I. Nhắn tin ở vinaphone......................................................................................... 101

II. Nhắn tin SMS ở Mobiphone............................................................................... 102

III. Nhắn tin SMS ở Sfone...................................................................................... 102

BÀI 12: TÌM KIẾM THÔNG TIN................................................................................ 104

I. Giới thiệu........................................................................................................... 104

II. Từ khóa............................................................................................................ 104

III. Tìm hình ảnh................................................................................................... 106

IV. Tìm kiếm nâng cao.......................................................................................... 106

V. Thay đổi ngôn ngữ thể hiện trong trang web google........................................ 108

VI. Từ điển ở google.............................................................................................. 108

VII. Bài tập............................................................................................................ 109

BÀI 13: CHAT........................................................................................................... 111

I. Giới thiệu........................................................................................................... 111

II. Dowload Yahoo Messenger (YM)....................................................................... 111

III. Vào chát.......................................................................................................... 113

IV. Thêm 1 người bạn........................................................................................... 113

V. Trò chuyện với 1 người bạn............................................................................... 114

VI. Thoát............................................................................................................... 114

VII. Xóa 1 yahooID khỏi Friend List....................................................................... 114

VIII. “Nghỉ chơi” với 1 người.................................................................................. 114

IX. Vào room......................................................................................................... 115

X. Voice................................................................................................................. 116

XI. Webcam.......................................................................................................... 117

XII. Gởi file............................................................................................................ 117

XIII. Lưu trữ và xem lại message.......................................................................... 118

XIV. Share hình, Avatar......................................................................................... 118

BÀI 14: BÀI ĐỌC THÊM – INTERNET...................................................................... 121

I. Sử dụng Internet an toàn.................................................................................. 121

II. Kết nối vào internet.......................................................................................... 123

Giáo trình tin học căn bản
 

Đăng ký học tin học

 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!