KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG: WORD, EXCEL TẠI HÀ NỘI

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG: WORD 2010, EXCEL 2010 TẠI HÀ NỘI

(Lịch khai giảng học word - excel từ 24/03/2020 đến 30/06/2020)

Thời gian:
6 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 6 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

1,200,000

1,300,000

1,400,000

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

1,100,000

1,200,000

1,300,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

1,000,000

1,100,000

1,200,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

800,000

900,000

1,000,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

Thời gian:
6-8 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 6-8 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

3,200,000

3,600,000

4,000,000

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

2,800,000

3,200,000

3,600,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

2,400,000

2,800,000

3,200,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

2,000,000

2,400,000

2,8000,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

Thời gian:
6 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 6 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

1,200,000

1,300,000

1,400,000

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

1,100,000

1,200,000

1,300,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

1,000,000

1,100,000

1,200,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

800,000

900,000

1,000,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

Thời gian:
12 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 12 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

2,400,000

2,600,000

2,900,000

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

2,200,000

2,400,000

2,600,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

1,900,000

2,100,000

2,300,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

1,700,000

1,900,000

2,100,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

Thời gian:
12 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 12 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

4,600,000

4,900,000

5,400,000

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

3,900,000

4,400,000

4,900,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

3,400,000

3,900,000

4,400,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

2,900,000

3,400,000

3,900,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

Thời gian:
18 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 18 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

5,800,000

6,100,000

6,800,000

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

5,000,000

5,600,000

6,200,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

4,400,000

5,000,000

5,600,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

3,800,000

4,400,000

5,000,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

 

 

 

 

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG: WORD, EXCEL TẠI HÀ NỘI
 

Đăng ký học tin học

 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!