Tin Thuế Mới 

Tin tuc thue,thue tndn,thue tncn,thue gtgt,thue khac,quyet toan thue

 

Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí? In E-mail

Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí?


Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà lại mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN? Có được khấu trừ thuế GTGT không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán, bài viết này sẽ giải đáp các vướng mắc trên của các bạn.


Hiện nay rất nhiều Công ty đi thuê nhà riêng làm văn phòng, nhưng lại không để ý đến các hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền mạng vẫn để tên chủ nhà.


=> Những hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà không mang tên công ty thì được
hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN nhưng không được khấu trừ thuế GTGT.

Chi tiết mời các bạn xem hướng dẫn của Bộ tài chính như sau:

1. Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí không?


Theo khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định: Các khoản chi phí không được trừ gồm
“2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh."

Kết luận: Để đưa những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty VÀO CHI PHÍ khi tính thuế TNDN thì cần:

- Lập phiếu chi tiền điện, nước...(hóa đơn thanh toán)
- Hợp đồng thuê nhà.

Lập bảng kê thanh toán tiền điện nước mẫu 02/TNDN (trước ngày 6/8/2015 thì phải có thêm bảng này, sau ngày này thì ko cần nữa theo Thông tư 96)

Cách hạch toán:

- Các bạn hạch toán tiền thuế và giá trị dịch vụ vào luôn chi phí (Vì thuế GTGT không được khấu trừ)

2. Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên Công ty có được khấu trừ không?


Theo khoản 15 điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC Quy định: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“15. DN không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:
- Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;
Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua"

Kết luận:
Những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà mang tên chủ nhà thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

 

Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!