Tin Thuế Mới 

Tin tuc thue,thue tndn,thue tncn,thue gtgt,thue khac,quyet toan thue

 

Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

Hóa đơn hợp lý hợp lệ và hợp pháp là thế nào? In E-mail

 

Hóa đơn hợp lý hợp lệ và hợp pháp là thế nào?

Đó là hợp pháp, hợp lý mà nhiều nhất trong số các kế toán mới của bạn

C

1. Biên soạn

Hợp chất ở đây là nội dung của hàng hóa, dịch vụ, số lượng; mười; địa chỉ nhà; mã số thuế ... Tập thể dục trên menu phù hợp với đầu ra kinh doanh. Trong phạm vi về giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp, có thể giải quyết, diễn giải.

Kinh doanh mảng kinh doanh. Các mục nhập chứng chỉ từ tốt phải phù hợp và máy chủ cho hoạt động đầu ra của doanh nghiệp.

Thí dụ:

Enterprise you have not a business unit transport. Enterprise you are not available from the owner of the enterprise. But re back to start of the dầu xăng. Could be a business of the business walker owner with the start in the raw data. Invoice is a valid but unrecognized the reason of the non business. Hao hao nhiên liệu cho xe cũng không thể là hợp đồng chi phí. This unit is unused reason.

2. Billing Bill

Invoice invoice is understand as the fit of the information. Your Billing must be fully enough content and the specified request on single menu as:

Specify the specified date date, the user name, sale, công ty mua, bán, thuế mã số, thanh toán form (cash or transfer), account number (if there),

Specify the number of order, service name, unit unit, quantity, single item, in tiền, taxency, VAT precountments (if there), total payment accounting; amount with letter.

You must have a buy character, seller, signature of director. If no the signature of the GĐ, must have a license. And closing the treo on the corner of single corner, the proxy privileges are here.

Billing được set in the true the rules rules specified in the Info 39/2014 / TT-BTC date 31/3/2014 (has effect from the 1/6/2014)

Lưu ý

- Invoice will be used to be defined to determine the cost cost or not unless unless TNDN tax. External a valid response must be on a valid fields must have a different request like:

- No overflow (the physical hao hao,…)

- Not the syver mode (chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi phí tân tiến, chi tiết, hội nghị, chi phí marketing, chi phí hỗ trợ, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng…)

- Money for each lao động: 680.000đ / ng / tháng.

- Chi trang phục: 5.000.000đ / ng / năm

- Chi phí mua xe ô tô under 9 chỗ

Note: The invoice with value> 20 million must be pass through Bank. The new will be excluded except the tax and filled in the valid legal, valid when TNDN tax tax.

3. Reasoning Billing

Chemical invoice is Bill invoice to allocate total taxating and provide the taxencies for the business.

Hóa đơn làm cho cơ sở dữ liệu kinh doanh theo định dạng mẫu và nhận thuế thu nhập để sử dụng. DN cung cấp hàng hóa, dịch vụ, nhưng dịch vụ hàng hóa. Không phải trong một hoạt động kinh doanh cho phạm vi kinh doanh.

Hóa đơn hóa đơn là hóa đơn đã được trình đơn xử lý kinh doanh. Nếu doanh nghiệp có một giao dịch không tìm thấy. Mà đã được sử dụng trong menu, menu sẽ không được công nhận menu đơn.

Lý do hóa đơn

Để kiểm tra các thuộc tính pháp lý hợp lệ, bạn có thể chăm sóc

- Tra cứu doanh nghiệp có hoạt động hay không, tạm dừng kinh doanh hoặc bỏ qua hay không.

Chi tiết: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

- Tra cứu trong đơn vị không có báo động

Chi tiết: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

 

 

Hóa đơn hợp lý hợp lệ và hợp pháp là thế nào?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!