Tin Thuế Mới 

Tin tuc thue,thue tndn,thue tncn,thue gtgt,thue khac,quyet toan thue

 

Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

Chế độ nghỉ dưỡng hồi sức sau sinh(19/09/2019)

Chế độ nghỉ dưỡng hồi sức sau sinh

 

CHẾ ĐỘ NGHỈ DƯỠNG HỒI SỨC SAU SINH

Có được nghỉ dưỡng sức sau sinh con hay không? Thời gian và mức hưởng trợ cấp trong thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh là bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ thông tin chi tiết đến người lao động.

Căn cứ Điều 41, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định chi tiết về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

 

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a)Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b)Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c)Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

VND) vào tháng 5/2019, người lao động sinh con phải phẫu thuật thì sẽ được hưởng nghỉ dưỡng sức 07 ngày với số tiền được hưởng trợ cấp là:

Từ 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng. Do đó, với trường hợp nêu trên, người lao động sẽ được nhận một khoản tiền: 7 x 30% x 1.490.000 đồng = 3.129.000 đồng

4. Cách nhận tiền dưỡng sức sau sinh

Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH, để được nhận tiền dưỡng sức sau sinh, người lao động phải có tên trong Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (Danh sách 01B-HSB).

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH).

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH sẽ giải quyết và thực hiện chi trả tiền chế độ cho người lao động .

 

.

 

Chế độ nghỉ dưỡng hồi sức sau sinh(19/09/2019)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!