Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 ( 30/10/2018) In E-mail

Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2018. Nhằm giúp các bạn xác định rõ các hành vi, VAFTgửi tới bảng tổng hợp các hành vi mà dân kế toán sẽ bị phạt tiền nếu vi phạm.

BẢNG TỔNG HỢP HÀNH VI VI PHẠM VÀ MỨC PHẠT

Hành vi vi phạm

Mức phạt

LĨNH VỰC KẾ TOÁN

01

Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

02

Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán

03

Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán

04

Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng

05

Sử dụng mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;

3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

06

Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán.

07

Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu.

08

Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn.

09

Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

10

Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy.

1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

11

Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp.

12

Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử).

12

Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.

13

Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán.

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

14

Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận.

15

Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định.

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

16

Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

17

Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định.

3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

18

Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra.

19

Thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra.

20

Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định.

1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

21

Không phản ảnh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán.

22

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

23

Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định.

24

Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

25

Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

….

……………………………………………………………

……………..

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN

62

Sửa chữa, giả mạo, khai man về bằng cấp, chứng chỉ và các tài liệu khác trong hồ sơ để đủ điều kiện dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên.

20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

63

Tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung Chứng chỉ kiểm toán viên.

5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

64

Cho tổ chức, cá nhân khác ngoài đơn vị mình đang làm việc thuê, mượn, sử dụng Chứng chỉ kiểm toán viên của mình để đăng ký hành nghề kiểm toán hoặc đăng ký hành nghề kiểm toán tại đơn vị nơi mình thực tế không làm việc theo hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian.

…..

………………………………………………………………

……………………

75

Kiểm toán viên hành nghề không thông báo, báo cáo theo quy định cho Bộ Tài chính khi:

- Không còn làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán;

- Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam hết thời hạn hoặc bị chấm dứt hoặc có các thay đổi dẫn đến không còn đảm bảo là hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian theo quy định;

- Giấy phép lao động tại Việt Nam của kiểm toán viên hành nghề là người nước ngoài hết hiệu lực hoặc không còn giá trị;

- Bắt đầu hoặc tạm ngừng tham gia với tư cách cá nhân làm người đại diện theo pháp luật, giám đốc (phó giám đốc), chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán), nhân viên kế toán, kiểm toán nội bộ hoặc các chức danh khác tại đơn vị, tổ chức khác ngoài doanh nghiệp kiểm toán hoặc khi có thay đổi về thời gian làm việc, chức danh tại các đơn vị đó;

- Doanh nghiệp kiểm toán bị chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu;

- Có yêu cầu của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến hoạt động hành nghề kiểm toán của mình.

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Lưu ý: Đây là những hành vi mà cá nhân người làm công tác kế toán, kiểm toán sẽ bị xử phạt khi vi phạm.

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 ( 30/10/2018)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!