Dịch Vụ Kế Toán

Dich vu ke toan thue,lap bao cao thue,BCTC,quyet toan thue

Dịch vụ kiểm toán

ü Kiểm toán báo cáo tài chính;

ü Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;

ü Kiểm toán hoạt động;

ü Kiểm toán tuân thủ;

ü Kiểm toán nội bộ;

ü Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm);

ü Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

ü Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước

 

Dịch vụ kiểm toán
 

Đăng ký dịch vụ kế toán

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!