Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Xử lý hóa đơn đầu vào đã quá thời hạn kê khai khấu trừ thuế GTGT? In E-mail

 

Đáp:

1/ Căn cứ quy định tại tiết c, điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT, trường hợp Bưu điện Bạc Liêu có 03 hóa đơn đầu vào số 34340,34341,34342, ký hiệu GC/2003N lập cùng ngày 16/9/2003 nhưng đến tháng 2/2004 mới kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì đã quá thời hạn 03 tháng kể từ ngày phát hành hóa đơn, do đó Bưu điện Bạc Liêu không được khấu trừ thuế GGT đầu vao tại 03 hóa đơn kê khai trễ thời hạn nêu trên.

2/ Về xử lý hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ cúa doanh nghiệp bỏ trốn, Tổng cục thuế đã có công văn số 2810 TCT/CS ngày 1/8/2003 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố. Đối chiếu với hướng dẫn tại công văn trên, các hóa đơn đầu vào của Bưu điện Bạc liệu mua hàng hóa của doanh nghiệp bỏ trốn được xử lý như sau:

- Hóa đơn số 23430 ký hiệu MR/2004N ngày 22/11/2004 có kết quả xác minh của Chi cục thuế quận 9 TP. HCM là doanh nghiệp bán hàng đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh ngày 1/10/2004. Hóa đơn này phát sinh sau ngày doanh nghiệp bán được xác định là bỏ trốn nên không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Hóa đơn số 84845 ký hiệu QL/2004N ngày 6/2/2005, phát sinh trước ngày doanh nghiệp bán hàng bỏ trốn , nhưng ghi sai ngày thì cục thuế phải kiểm tra xác định:

+ Với số tiền hàng trên một hóa đơn này là rất lớn nên ngoài việc phải kiểm tra thực tế việc có mua hàng hóa, có nhập kho, có hạch toán đầy đủ trên sổ kế toán thì cần phải kiểm tra việc thanh toán số tiền lớn như vậy có qua chuyển khoản Ngân hàng không? Nếu kết quả kiểm tra các nội dung là có thật, đặc biệt có chuyển khoản khi trả tiền hàng thì được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

+ Trường hợp không có hàng hóa mua vào theo hóa đơn thì không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. Và Cục thuế căn cứ vào mức độ vi phạm của đơn vị ở từng trường hợp cụ thể để xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

 

Xử lý hóa đơn đầu vào đã quá thời hạn kê khai khấu trừ thuế GTGT?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!