Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Xử phạt lưu thông hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp? In E-mail

 

Đáp:

Về việc lưu thông hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp được hướng dẫn như sau:

1/Tại Mục IV Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hàng Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 2//2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế ngoài việc phải nộp đủ số tiên trốn thuế theo quy định còn bị xử phạt tiền theo số lần tính theo số tiền thuế trốn.”

Theo quy định tại tiết h, điểm 1, Mục IV Thông tu số 41/2004/TT-BTC nêu trên thì bị xử phạt từ 1 đến 2 lần số thuế trốn đối với hành vi lưu thông hàng hóa, nguyên, vật liệu không có chứng từ kèm theo để chứng minh lo hàng đã nộp thuế hoặc đã được cơ quan thuế quản lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 94/TTLT/BTC-BTM-BCA ngày 08/10/2003 của Bộ tài chính – Bộ Thương mại – Bộ Công an hướng dẫn chế độ sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Trường hợp lưu thông hàng hóa, nguyên, vật liệu không có hóa đơn, chứng tiừ hợp pháp (hàng còn lưu trong kho, hàng hóa tại thời điểm bán hàng chưa phát sinh doanh thu), nếu chưa đến mức phạt truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử lý nhu sau:

a-Đối với hàng sản xuất trong nước: bị xử phạt hành chính theo quy định tại Thông tư số 41/204/TT-BTC nêu trên, số thuế trốn(thuế GTGT, thuê TTĐB (nếu có) và thuế TNDN) được xác định theo mức ấn định.

b- Dối với hàng nhập khẩu : xử lý truy thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế TTĐB (nếu có) và xử phạt số thuế trốn lậu theo quy định tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC nêu trên. Đối với mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm kinh doanh sẽ bị tịch thu toàn bộ số hàng nêu trên.

2/ Theo quy định tại Mục IV, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:

-Không được tính vào chi phí hợp lý các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp.

- Các khoản tiền phạt hành chính về thuế và các khoản phạt khác không được tính vào chi phí hợp lý.

Tại điểm 2, Mục A, Phần III Thông tư liên tịch số 94/BTC-BTM-BCA quy định: “Hàng hóa là vật tư mua nhận, còn tồn lại hoặc đã đưa vào sản xuất, tiêu thụ không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và không được chấp nhận là căn cứ để tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa lưu thông là vật tư, nguyên vật liệu tại điểm 1 nêu trên không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì giá trị hàng hóa không có hóa đơn , chứng từ hợp pháp và số tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế không được tính vào chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3/ Trường hợp doanh nghiệp mua dịch vụ không có hóa đơn, chứng từ thì không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. Còn việc truy thu và xử phạt vi phạm về thuế khâu lưu thông được áp dụng đối với hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

 

Xử phạt lưu thông hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!