Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Sử dụng hóa đơn, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý? In E-mail

Đáp:

Căn cứ quy định tại điểm 5.6, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/203/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì các nội dung vướng mắc về sự dụng hóa đơn, phiếu xuất kho Cục thuế nêu ra được hướng dẫn thực hiện như sau:

1/ Trường hợp các chi nhánh, trạm thu mua là đơn vị hạch tóan phụ thuộc, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương páhp khấu trừ tậi Đồng Tháp, khi vận chuyển gạo thành phẩm về công ty, Tổng công ty ở ngoại tỉnh Đồng Tháp thì có thể xuất hóa đơn GTGT hoặc sử dụng phiếu xuất kho kiêm cận chuyển nội bộ nhưng trước khi thực hiện phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý cơ sở kinh doanh.

Đối với hàng háo cơ sở phụ thuộc xuất bán tại Đồng Tháp thì cơ sở phụ thuộc phải xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT tại tỉnh Đồng Tháp.

2/ Trương hợp công ty dược phẩm đã đăng ký sử dụng hóa đơn đối với hàng giử bán đại lý nhưng cơ sở nhận đại lý không chấp thuận mà đề nghị công ty dược phẩm dùng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý kèm theo lệnh điều động nội bộ thì công ty dược phẩm phải đăng kí lại phương pháp sử dụng hóa đơn, chứng từ để được sử dụng phiếu xuất kho hàng để bán đại lý kèm theo lệnh điều động nội bộ đối với hàng gửi bán đại lý nêu trên.

 

 

Sử dụng hóa đơn, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!