Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Xử lý vi phạm về hóa đơn ghi liên 1 và liên 2 khác nhau? In E-mail

Đáp:

Tại điểm 3.1, Phần C Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Trường hợp phát hiện có sự khác nhau về số lượng, giá trị giữa các liên của hóa đơn thì bị sử phạt vi phạm hành chính theo quy định, truy thu số thuế chênh lệch giữa các liên đó và được phép lập lại hóa đơn kèm theo biên bản xử phát vi phạm hành chính”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế năm 2001, năm 2002 tại Công ty Giầy Bình Định, cơ quan thuế phát hiện 02 hóa đơn đầu vào của Công ty giầy Bình Định (bên bán là cơ sở Tự Lực) có sự chênh lệch về giá trị giữa liên 1 và liên 2 thì phải tiến hành xác định rõ đối tượng vi phạm để xử lý như sau:

1- Nếu xác định bên bán là cơ sở Tự Lực ghi giá trị tiền hàng trên liên 2 (liên giao cho khách hành) dúng với thực tế bên mua trả tiền nhưng nghi trên liên 1 (liên lưu) thấp hơn giá trị tiên hàng mà bên mua trả tiền để gian lận, trốn thuế thì cơ quan thuế tiến hành truy thu đủ số tiền thuế chênh lệch phải nộp, xử phạt vi phạm hành chính thưo quy định đối với Cơ sở Tự Lực, đồng thời hướng dẫn cơ sở Tự Lực thu hồi liên 2 hóa đơn cũ gạch chéo ghi “hủy bỏ”, hóa đơn hủy bỏ phải lưu đủ các liên tại quyển háo đơn; đồng thời lập lại hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn cũ giao cho Công ty giầy Bình Định để làm căn cứ tính thuế.

2- Nếu xác định bên mua là Công ty Giầy Bình Định vi phạm như tẩy xóa, sửa chữa… để ghi giá trị tiền hàng mua vào trên liên 2 cao hơn số tiền thực tế thanh tóan để gian lận số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì cơ quan thuế phải truy thu đầy đủ số tiền gian lận và sử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Giá trị hàng hóa ghi trên liên 2 (liên giao cho khách hàng) của hóa đơn vi phạm này không được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT, không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chụi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

 

Xử lý vi phạm về hóa đơn ghi liên 1 và liên 2 khác nhau?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!