Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Lập chứng từ đối với các khoản tiền chi hỗ trợ bán hàng? In E-mail

Đáp:

Trả lời công văn ngày 15/8/2005 của Công ty Hon Da Việt Nam về việc lập chứng từ đối với khoản hỗ trợ chi phí bán hàng hay hỗ trợ hàng tồn kho băng tiền cho các cửa hàng, Đại lý mua đứt bán đoạn, Tổng cục thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ theo các quy định tại Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT hướng dẫn tạiCông văn số 5778TC/TCT ngày 3/6/2003 của Bộ tài chính, trong trường hợp nêu trên công ty có thể thực hiện một rong hai cách dưới đây:

- Khi Công ty Hon Da Việt Nam có các khoản hỗ trợ bán hàng hay hỗ trợ hàng tồn kho bằng tiền cho các cửa hàng thì Công ty phải căn cứ vào chính sách giảm giá đối với hàng bán lẻ áp dụng đối với các cửa hàng, đại lý mua đứt bán đoạn để lập chứng từ chi tiền, ghi rõ là khoản hỗ trợ bán hàng hay hỗ trợ hàng tồn kho, chứng từ chi này phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi phải chụi trách nhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được hạch tóan vào chi phí khác và chỉ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chụi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo mức khống chế quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Các cửa hàng, Đại lý nhận các khoản tiền hỗ trợ trên phải xuất hóa đơn GTGT cho các Công ty Hon Da Việt Nam, hóa đơn ghi rõ nội dung tiền hỗ trợ bán hàng hay hỗ trợ hàng tồn kho và gạch bỏ dòng thuế suất, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này phải lập riêng, không giảm trừ vào giá bán hàng hóa và phải hạch tóan vào thu nhập để tính thuế TNDN

 

Lập chứng từ đối với các khoản tiền chi hỗ trợ bán hàng?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!