Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Ngăn chặn hành vi mua, bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp? In E-mail

Đáp:

Để đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện, nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc mua, bán và sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước, Tổng cục Thuế đã có các văn bản chỉ đạo toàn nghành trong việc nhận dạng, phân loại các doanh nghiệp để giám sát chặt chẽ ngay từ khi cơ sở mới thành lập, hướng dẫn các biện pháp xử lý.

Kết quả thực hiện một số địa phương đã phối hợp kiểm tra xữ lý thu hồi số thuế GTGT bị chiếm đoạt, qua điều tra của cơ quan công an đã kết luận và đưa nhiều vụ ra khởi tố và xử lý theo pháp luật, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đã tuyên truyền cho toàn xã hội biết về am mưu, thủ đoạn những hậu quả do loại hình tội phạm này gây ra, có tác dụng giáo dục, răn đe, cảnh báo các đối tượng có liên quan đến tội phạm này.

Để tổng hợp đánh giá đúng tình hình kết quả triển khai thực hiện,Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế các tỉnh, các thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên cập nhật và báo cáo về Tổng cục thuế theo những nội dung sau:

  1. Khi kiểm tra phát hiện doanh nghiệp không tìm thấy trụ sở đăng ký kinh doanh, cơ quan Thuế các cấp phải căn cứ vào bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá mua vào và bán ra tiến hành tra cứu trên trang web của Tổng cục Thuế để xác định tinh trạng của các đơn vị liên quan và gửi cho các Cục Thuế có liên quan xem xét xử lý theo đúng tinh thần công văn số 4215/TCT-PCCS ngày 18/11/2005 trước khi ra thông báo đồng thời gửi về Tổng cục Thuế để chỉ đạo thực hiện. Nhiệm vụ này là yeu cầu bắt buộc thực hiện với các thông báo từ ngày 1/1/2006.
  2. Báo cáo tình hình quản lý doanh nghiệp năm 2005, từ tháng1/2006 mở sổ theo rõi và báo cáo hàng tháng theo mâuv biểu 1a và mẫu biểu 1b (kèm theo).

Báo cáo doanh ngiệp không tìm thấy trụ sở kinh doanh năm 2005 theo mẫu biểu 2c, từ tháng 1/2006 mở sổ theo rõi và báo cáo hàng tháng theo mẫu biểu 2a, cuối năm 2006 tổng hợp báo cáo theo mẫu biểu 2b.

Báo cáo kết quả ngăn chặn sau khi thực hiện công văn số3144/TCT-TTr ngày 12/9/2005 của tổng cục thuế theo mẫu biểu 3a và 3b theo các nội dung 3,6,7 và 8 của công văn gồm:

o số doanh nghiệp mới thành lập cơ quan Thuế mới kiểm tra đột xuất ngay tháng đầu chưa đén kỳ kê khai thuế phát hiện và xử lý vi phạm thành lập để mua bán hoá đơn bất hợp pháp.

o Số doanh nghiệp mua hoá đơn từ lần 2 cơ quan thuế kiểm tra và xử lý vi phạm thành lập để nua bán hoá đơn bất hộp pháp.

o số doanh nghiệp mới thành lập kê khai tháng đầu tiên trị giá hàng hoá mua vào bán ra lớn trên 1 tỷ đồng nhưng thuế GTGT phải nộp ít cơ quan thuê đã kiểm tra đột xuất phát hiện và xử lý vi phạm thành lập để mua bán hoá đơn bất hợp pháp.

o Số doanh nghiệp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện vi phạm phải chuyển cơ quan công an điều tra theo yêu cầu của cơ quan thuế.

o Kết quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan công an xác minh, điều tra, khởi tố xử án điểm.

o Số cơ quan vi phạm đã xử lý đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.

Báo cáo nêu tên được theo rõi luỹ kế theo tháng , từ tháng 1/2006 số đầu năm được lấy từ báo cáo năm cuối năm2005, chi cục thuế hàng tháng phải báo cáo kết quả thực hiện về cục thuế chậm nhất vào ngày 10 tháng sau, cục thuế tổng hpj báo cáo về Tổng cục chậm nhất vào ngày 25 tháng sau.

 

Ngăn chặn hành vi mua, bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!