Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Hoá đơn thu phí dịch vụ Ngân Hàng? In E-mail

Đáp:

Về việc sử dụng hoá đơn thu phí dichj vụ ngân hàng đã được hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 12960 TC/TCT ngày 9/12/2003 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quyết toán thuế của ngân hàng thương mại. Cụ thể như sau: Trường hợp các ngân hàng thương mại sử dụng sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ Ngan hàng in bằng máy vi tính đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán, ký hiêu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định thi được coi là hoá đơn GTGT. Các Ngân hàng thương mại thực hiện đăng ký mẫu hoá đơn nêu trên với cơ quan thuế địa phương, nhưng không phải làm thủ tục đăng ký hoá đơn số lượng hoá đơn sử dụng. Thủ tục đăng ký mẫu hoá đơn thực hiên theo quy định tại điểm 2, Mục V , Phần B Thôg tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ tìa chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính Phủ về việc in, phát hành, sử dụng quản lý hoá đơn.

 

Hoá đơn thu phí dịch vụ Ngân Hàng?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!