Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Lập hoá đơn chứng từ đối với hoạt động bàn giao tiếp nhận xử lý nợ? In E-mail

Đáp:

Viêc lập hoá đơn, chứng từ đối với hoạt động bàn giao, tiếp nhân, xử lý nợ và tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà Nước cần phải thực hiện như sau:

tại điểm 2 , mục III, phần thứ hai thông tư số 39/2004/TT-BTC ngày 11/5/2004 đã quy định thủ tục giao nhận đối với hoạt động bàn giao tiếp nhận , xử lý nợ và tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước . “Đại diện chủ sở hữu (hoặc người được uỷ quyền) cùng với doanh nghiệp đang giữ hộ nợ, tài sản loại ra khỏi giá tri doanh nghiệp hoặc doanh nghiêp đang chuyển đôi chủ sở hữu đã có quyết định giá tri doanh nghiệp thực hiện bàn giao nợ, tài sản cho công ty mua, bán nợ. Biên bản phải có chữ ký của ba bêb (bên giao, doanh nghiệp và công ty mua bán, nợ)

Căn cứ quy định trên đay, trường hợp các doanh nghiệp Nhà nước khi tiến hành cổ phần hoá đã bàn giao toàn bộ nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp cho công ty mua, bán nợ thì khi làm thủ tục giao nhận, các bên phải lập biên bản bàn giao và không phaỉ cuất hoá đơn cho bên mua, bán nợ. Khi công ty mua, bán nợ tiến hành xử lý các tài sản này theo caáchình thức bán đấu giá, bán thoả thuận cho khách hàng thì công ty phải lập hoá đơn và kê khai nộp thuế theo quy định.

 

Lập hoá đơn chứng từ đối với hoạt động bàn giao tiếp nhận xử lý nợ?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!