Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Hoàn thuế GTGT đối với hoá đơn quá hạn?
Thứ bảy, 31 Tháng 10 2009 18:31

Đáp:

Do sơ suất khi mới thành lập doanh nghiêp, chưa kê khai và làm thủ tục hoàn thuế giá tri gia tăng đối với các hoá đơn mua sắm máy móc thiết bị. Doanh nghiệp phải hạch toán như những hoá đơn quá hạn(65 tháng ) này và có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

Theo quy định tại điểm 1, Mục III, phần Bthông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của của BỘ Tìa chính hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT và luật sửa đổi, bổ sung một ssó điều của luật GTGT thì:

“Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trờ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chớng tờ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá dịch vụ mua vào phat sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 3 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Như vậy, trương hợp Công ty trong quá trình thành lập, chưa kê khai và làm thủ tục hoàn thuế GTGT để các hoá đơn mua sắm máy móc thiết bị quá thời hạn quy định 6 tháng, thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với những hoá đơn này. Thuế GTGT của những hoá đơn không được khấu trừ trên được tinh vào giá trị tài sản cố định để trích khấu hao theo quy định.

 

Hoàn thuế GTGT đối với hoá đơn quá hạn?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!