Giải Đáp Thông Tin Kế Toán Thuế

Thue tndn,thue tncn,thue gtgt,hoa don

Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thi Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Dịch Vụ Làm Thủ Tục Về Thuế

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ đại lý thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Hóa đơn hàng hóa , dịch vụ có giá trị nhỏ? In E-mail
Thứ bảy, 31 Tháng 10 2009 18:35Đáp:

Việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng với mức phí có giá trị thấp, dưới 100.000 đồng mỗi lần . Theo quy định của luật thuế GTGT và Luật kế toán thì, nếu người mụa không yêu cầu viết hoá đơn , công ty phải lập bảng kê bán lẻ , căn cứ vào bảng kê hoá đơn lập hoá đơn tổng hợp cho toàn bộ hàng hoá , dịch vụ bán ra trong ngày được quy định như sau :

Tại tiết a , điểm 1.4, Mục VI , phần B thông tư số 120/ 2002/TT- BTCngày 30/12/2002của bộ tài chính về hướng dẫn thi hành nghị định số 89/2002/NĐ- CP ngày 7/11/2002 của chính phủ về việc in, phát hành , sử dụng ,quản lý hoá đơn quy định : “ các trường hợp bán hàng hoá , dịch vụ sau đây không phải lập hoá đơn : trường hợp bán lẻ hàng hoá , cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng có giá trị dưới 100.000 đồng mỗi lần thu tiền mà người mua không yêu cầu lập và giao hoá đơn. nếu ngườim mua hàng yêu cầu giao hoá đơn thì người bán phải lập và giao hoá đơn theo đúng quy định . Hàng hoá bán lẻ cho người tiêu dùng có giá trị dưới mức quy định tuy không phải lập hoá đơn nhưng phải lập bảng kê bán lẻ hàng hoá , dịch vụ theo quy định”.

Như vậy , căn cứ các quy định trên , trường hợp công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng với mức thu mỗi lần dưới 100.000 đồng, nếu khách hàng không yêu cầu lấy hoá đơn thì công ty phải lập bảng kê bán lẻ hoá đơn , dịch vụ và lập một hoá đơn chung tổng hợp doanh số dịch vụ này trong ngày. Nếu khách hàng yêu cầu láy hoá đơn thì công ty lập hoá đơn cung cấp cho khách hàng . Trường hợp công ty đã lập bảng kê doanh số bán lẻ , Sau đó khách hàng mới yêu cầu lập hoá đơn thì doang số lập bảng kê của ngày xuấtg hoá đơn cho khách hàng được ghi điều chỉnh giảm doanh số của bảng kê trước bằng doanh số lập hoá đơn bán lẻ giao cho khách.

Giám đốc công ty chịu trách nhiệm về doanh thu giảm trừ do xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng đã kê khai trên bảng kê bán lẻ hàng ngày trong tháng , nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện kê khai không trung thực thì công ty sẽ phải chịu trách nhiệm xử phạt theo pháp luật.

 

Hóa đơn hàng hóa , dịch vụ có giá trị nhỏ?
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!