Thông tư 133-2016 - điều 7. chuyển đổi báo cáo tài chính sang đồng việt nam

Thông tư 133-2016 - điều 7. chuyển đổi báo cáo tài chính sang đồng việt nam

 

THÔNG TƯ 133-2016 - ĐIỀU 7. CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH SANG ĐỒNG VIỆT NAM

1. Doanh nghiệp sử dụng đồng tiền khác với Đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì Báo cáo tài chính mang tính pháp lý để công bố ra công chúng và nộp cho các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam là Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính thì Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước và công bố ra công chúng phải được kiểm toán.

2. Việc chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 78 Thông tư này.

3. Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam, doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam.

 

Thông tư 133-2016 - điều 7. chuyển đổi báo cáo tài chính sang đồng việt nam
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!