Xóa đói giảm nghèo(18/09/2019)

Xóa đói giảm nghèo

 

XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Anh A: Tỉnh em còn hộ đói không?

Chị B: Dạ, hết.

Anh A: Còn hộ nghèo không?

Chị B: Dạ, cũng hết luôn!

Anh A: Ủa, làm cách nào mà nhanh vậy?

Chị B: Dạ thưa, em... đẩy họ sang tỉnh khác.

 

 

Xóa đói giảm nghèo(18/09/2019)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!