Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế, số 4439/TCT-CS ngày 29/10/2009 về việc hoàn thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi In E-mail

Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế, số 4439/TCT-CS ngày 29/10/2009 về việc hoàn thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

 

Kính gửi: Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3771/CT-PC ngày 18/5/2009, công văn số 5741/CT-PC ngày 21/7/2009 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh và công văn số 18-10/CV-DL ngày 12/10/2009 của Công ty TNHH Deluxe Taxi về việc hoàn thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp mua sắm xe dùng cho vận chuyển hành khách bằng taxi mà doanh thu tính khoán theo từng km phát sinh trong ngày và có hoá đơn, chứng từ hợp pháp để phản ánh doanh thu phát sinh đó theo cách như dưới đây, đồng thời lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định thì được khấu trừ hoặc hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục hoàn thuế theo quy định:

- Hàng ngày, doanh nghiệp lập bảng kê doanh thu của từng xe căn cứ vào số liệu lưu trên đồng hồ taximet (được kiểm định và kẹp chì theo đúng quy định tại Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 v/v ban hành Quy định về vận tải khách bằng taxi; Số liệu trên đồng hồ taximet cũng là căn cứ để khách hàng thanh toán cho lái xe taxi).

- Cách thức lập hoá đơn GTGT:

+ Căn cứ vào biên nhận do tài xế viết, doanh nghiệp lập và giao hoá đơn cho hành khách có nhu cầu lấy hoá đơn tại trụ sở doanh nghiệp.

+ Đối với hành khách không có nhu cầu lấy hoá đơn, doanh nghiệp tổng hợp và lập chung một hoá đơn cho doanh thu phát sinh trong ngày theo công thức:

Doanh thu từ khách hàng không lấy hoá đơn (bao gồm cả thuế GTGT)  = Tổng doanh thu phát sinh (bao gồm cả thuế GTGT) - Doanh thu đã xuất hoá đơn cho khách hàng có nhu cầu lấy hoá đơn (bao gồm cả thuế GTGT)

- Căn cứ giá trị các hoá đơn đã lập, doanh nghiệp hạch toán vào sổ sách kế toán và kê khai thuế GTGT đầu ra hàng tháng theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết.

 

Tổng cục Thuế -Phạm Duy Khương>> Xem thuộc tính văn bản
                                                                     >>Tải văn bản

 

 

Theo www.gdt.gov.vn

Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế, số 4439/TCT-CS ngày 29/10/2009 về việc hoàn thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!