Văn Bản Pháp Quy Kế Toán Thuế Mới

Ke toan thue,tong cuc thue,bo tai chinh,cuc thue

 

 

 

Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh

 

Số lượng hiển thị 
381   Link   Thông tư của Bộ Tài Chính số 10/2010/TT-BTC ngày 18/01/2010
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
382   Link   Thông tư của Bộ Tài Chính số 08/2010/TT-BTC ngày 14/01/2010
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3/2009/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
383   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 05/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010
Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe
384   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010
Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân
385   Link   Thông tư của Bộ Tài Chính số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp
386   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 240/2009/TT-BTC ngày 25/12/2009
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay
387   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 238/2009/TT-BTC ngày 21/12/2009
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
388   Link   Quyết định của Bộ Tài chính số 3027/QĐ-BTC ngày 3/12/2009
Về việc đính chính Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
389   Link   Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009
về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
390   Link   Quyết định của Bộ Tài chính số 2684/QĐ-BTC ngày 30/10/2009
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
391   Link   Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009
Về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
392   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 202/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009
Hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
393   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009
Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp
394   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009
Bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
395   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 190/2009/TT-BTC ngày 30/9/2009
Về việc chi tiết thêm mã số HS mặt hàng kính thuộc nhóm 7005 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
396   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 188/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009
Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
397   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
398   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 179/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
399   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009
Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ
400   Link   Thông tư của Bộ Tài chính số 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009
Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
«Bắt đầuLùi11121314151617181920Tiếp theoCuối»
Trang 20 trong tổng số 21 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!