Hướng dẫn cài đặt phần mềm CSMTalk 2.0.9, phan mem chat voice mien phi
Hướng dẫn cài đặt phần mềm CSMTalk 2.0.9

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CSMTALK

(Phần mềm CSMTalk 2.0.9)

Đầu tiên bạn tải phần mềm CSMTalk 2.0.9 tại thư viện: http://www.ketoanthue.vn/index.php/thu-vien.html

Sau đó tiến hành cài đặt theo các bước sau:

B1: Mở File vừa tải về. Hiện ra bảng sau:

buoc 1 cai dat csmtalk 2.0.9

Chọn Đi tới.

B2: Hiện ra bảng sau:

buoc 2 cai dat csmtalk 2.0.9

Chọn Đi tới.

B3: Hiện ra bảng sau:

buoc 3 cai dat csmtalk 2.0.9

Chọn Đi tới.

B4: Hiện ra bảng sau:

buoc 4 cai dat csmtalk 2.0.9

Chọn Đi tới.

B5: Hiện ra bảng sau:

buoc 5 cai dat csmtalk 2.0.9

Chọn Cài đặt.

B6: Hiện ra bảng sau:

buoc 6 cai dat csmtalk 2.0.9

B7: Sau khi chương trình chạy xong, hiện ra bảng sau:

buoc 7 cai dat csmtalk 2.0.9

Chọn Hoàn tất.

B8: Khi hiện ra bảng sau, cài đặt đã xong!

buoc 8 cai dat csmtalk 2.0.9

 

Và bây giờ bạn chỉ cần đăng ký và đăng nhập vào để nói chuyện, chat voice miễn phí

 

Hướng dẫn cài đặt phần mềm CSMTalk 2.0.9
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!