Đào Tạo Chuyên Đề
Dao tao tai chinh ke toan, thue tndn, thue tncn, thue gtgt, thue ,ttdb, ke toan chi phi,ke toan doanh thu

 

Lịch Khai Giảng Đào Tạo

Đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán, đào tạo kế toán trưởng


Khóa học tài chính dành cho nhà quản lý In E-mail

Sự phát triển nhanh chóng của ngành tài chính trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi người làm công tác tài chính phải nắm bắt được những biến đổi của nền tài chính hiện tại giúp ra những quyết định nhanh và chính xác cho doanh nghiệp. Với nội dung ngắn gọn sâu sát thực tiễn, và được sự cố vân của các chuyên gia tài chính hàng đầu, Trung tâm đào tạo kế toán VAFT xin trân trọng giới thiệu:

KHÓA HỌC TÀI CHÍNH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ


Mục tiêu khoá học: Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ:

-- Nắm được kiến thức tổng quan về tài chính doanh nghiệp.

--Vận dụng linh hoạt các kiến thức và kỹ năng về tài chính trong công tác quản lý

-- Có thể ra quyết định tài chính một cách có căn cứ và hiệu quả


Điều kiện học tập

-- Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia tài chính có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm phong phú tài chính, kế toán và có kỹ năng đào tạo chuyên nghiệp.


-- Chương trình đào tạo sát thực gắn với những tình huống nghiệp vụ cụ thể, kết hợp hiệu quả giữa lý thuyết và thực tế.

Nội dung khóa học:

Tổng quan về Tài chính:

1. Tài chính là gì? Tài chính và Kế toán

2. Các chủ đề chính của Tài chính doanh nghiệp

3. Mô hình quản lý DN

4. Các loại hình doanh nghiệp. Ưu nhược điểm của công ty CP

5. Mục tiêu của Quản trị TCDN

6. Giới thiệu thị trường tài chính, các định chế tài chính và công cụ Tài chính

7. Giá trị tiền tệ theo thời gian

Hoạch định ngân sách vốn đầu tư:

1. Các công việc của hoạch định ngân sách vốn đầu tư

2. Các tiêu chuẩn thẩm định dự án đầu tư chuyên nghiệp: PP, AR, NPV, IRR, DPP, PI

3. Nên chọn tiêu chuẩn nào cho công ty của mình

4. Thẩm định dự án đầu tư mới

5. Thẩm định dự án thay thế tài sản

6. Dòng tiền của các dự án

Đọc và phân tích báo cáo tài chính:

1. Tổng quan chung về báo cáo tài chính doanh nghiệp

2. Đọc bảng cân đối kế toán

3. Đọc bảng báo cáo kết quả kinh doanh

4. Phân tích tài chính DN

+ Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu suất hoạt động

+ Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động

+ Phân tích chỉ tiêu cơ cấu tài chính và tài sản

+ Phân tích chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán

+ Phân tích nguồn tài trợ và sử dụng nguồn tài trợ

Hệ thống đòn bẩy:

1. Phân tích hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh

2. Phân tích đòn bẩy tài chính

3. Phân tích đòn bẩy tổng hợp

Cổ tức và chính sách phân phối lợi nhuận:

1. Cổ tức được trả băng tiền?

2. Những thời điểm quan trọng trong qui trình trả cổ tức

3. Giá cổ phiếu “hậu cổ tức”

4. Tăng cổ tức – Hiểm họa tiềm tàng

5. Lý thuyết “ Bird in hand” và M&M

6. Hiệu ứng khách hàng

7. Ưu việt của chương trình tự động tái đầu tư cổ tức

8. Các chính sách cổ tức: cố định, đều, ưu tiên đầu tư

9. Phân biệt cổ tức tiền mặt , cổ tức cổ phiếu, chia tách, mua lại cổ phiếu, phát hành

Thời gian học : 6 buổi( 3h/1buổi)

 

Học phí: 3.600.000 (đã bao gồm hóa đơn, tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ)

 

 

 

 

Khóa học tài chính dành cho nhà quản lý
 

Đăng ký học kế toán

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!