Đào Tạo Chuyên Đề
Dao tao tai chinh ke toan, thue tndn, thue tncn, thue gtgt, thue ,ttdb, ke toan chi phi,ke toan doanh thu

 

Lịch Khai Giảng Đào Tạo

Đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán, đào tạo kế toán trưởng


Lớp học hướng dẫn sử dụng hóa đơn chứng từ

LỚP HỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

I>NỘI DUNG:

Phần I: Hướng dẫn chung

- Đối tượng áp dụng

- Loại và hình thức hóa đơn

- Nội dung trên hóa đơn

Phần II: Tạo và phát hành hóa đơn

- Nguyên tắc tạo hóa đơn

- Tạo hóa đơn tự in

- Tạo hóa đơn điện tử

- Tạo hóa đơn đặt in

- Phát hành hóa đơn của tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh

- Phát hành hóa đơn của cục thuế

- Bán hóa đơn do cục thuế đặt in

- Cấp hóa đơn do cục thuế đặt in

- Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn

Phần III : Sử dụng hóa đơn

- Lập hóa đơn

- Ủy nhiệm lập hóa đơn

- Bán hàng hóa dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

- Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa dịch vụ nhiều hơn số dòng của hóa đơn

- Xử lý hóa đơn đã lập

- Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

- Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

- Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

- Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn

- Sử dụng hóa đơn của người mua hàng

Phần IV: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng hóa đơn

- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa dịch vụ

- Báo cáo tình hình xử dụng hóa đơn

- Lưu trữ, bảo quản hóa đơn

- Hủy hóa đơn

Phần V: Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

- Xử phạt về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

- Xử phạt hành vi vi phạm đặt in hóa đơn

- Xử phạt hành vi vi phạm về in hóa đơn đặt in

- Xử phạt hành vi vi phạm qui định về mua hóa đơn

- Xử phạt hành vi vi phạm qui định về phát hành hóa đơn

- Xử phạt hành vi vi phạm qui định về sử dụng hóa đơn

- Xử phạt hành vi vi phạm qui định về sử dụng hóa đơn của người mua

Phần VI: Kiểm tra thanh tra hóa đơn

- Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý , sử dụng hóa đơn

Phần VII: Hướng dẩn lập hóa đơn

- Đối tượng sử dụng

- Một số trường hợp sử dụng và ghi hóa đơn

Phần VIII: Tổ chức thực hiện

- Hiệu lực thi hành

Phần IX: Trao đổi giải đáp và các vướng mắc thường gặp

II> GIẢNG VIÊN : Chuyên viên cục thuế Hà Nội và TPHCM

- TPHCM : chuyên viên Phạm Văn Hòa - cục thuế tphcm

 

 

 

Lớp học hướng dẫn sử dụng hóa đơn chứng từ
 

Đăng ký học kế toán

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!