Đào Tạo Chuyên Đề
Dao tao tai chinh ke toan, thue tndn, thue tncn, thue gtgt, thue ,ttdb, ke toan chi phi,ke toan doanh thu

 

Lịch Khai Giảng Đào Tạo

Đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán, đào tạo kế toán trưởng


Lớp học về thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn)

LỚP HỌC VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Thuế TNCN)

I> NỘI DUNG :

CHƯƠNG1: Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

- Đối tượng nộp thuế TNCN

- Thu nhập chịu thuế TNCN

- Thu nhập miễn thuế TNCN

- Căn cứ tính thuế TNCN

- Thuế suất thuế TNCN

- Khấu trừ thuế TNCN

- Khai thuế TNCN

CHƯƠNG 2: Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế khác

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ bản quyền

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

CHƯƠNG 3: Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

- Thu nhập chịu thuế TNCN

- Căn cứ tính thuế TNCN

- Đăng kí thuế TNCN

- Khấu trừ thuế TNCN

- Khai thuế TNCN

- Quyết toán thuế TNCN

CHƯƠNG 4: Trao đổi giải đáp, các vướng mắc thường gặp

II> GIẢNG VIÊN : Chuyên viên cục thuế Hà Nội và TPHCM

- TPHCM : chuyên viên Phạm Văn Hòa - cục thuế tphcm

Lớp học về thuế thu nhập cá nhân (thuế tncn)
 

Đăng ký học kế toán

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!